НЕИЗКРИВЕНАТА ИСТИНА ОТНОСНО МАСОНСТВОТО


Масонтството, макар и в очите на голяма част от човечеството в текущия 21 век да е светотатство, то представлява напълно противоположното. Точното датиране на физическото му зараждане, или с други думи, историческото начало на първите личности разпространили окултни учения сред групи хора е неясно, въпреки че най-достоверните източници сочат към ренесанса.

ТРАНСФОРМИРАНЕТО НА МАСОНСТВОТО

В античността, масоните били зидари отличили се с владеенето на изкуството си. Тези личности били най-добрите в занаята си и следователно били наемани да строят най-красивите храмове и цървки. В не толкова делечен период от човешката история, определени личности от всякакъв вид - проспериращи, заможни, непознати, известни и т.н., били инциирани в различни школи на Мистериите, като придобитото знание направили част от вече съществуващото масонско братсво на зидарите. Мистериите, в които тези личности били инициирани представлява знанието, или по-скоро методът, по който човек търси и достига разбиране за естеството на Бог, Сътворението, съществуването и човека. Тези мъдреци и мистици, които променили западния свят завинаги, били инициирани в оклутните школи на Брамините (индийски свещеници и учители), Кабалистите (просветени в свещеното учение на еврейския мистицизъм) и просветлените философи чрез думите на древногръцките гиганти - Сократ, Платон, Аристотел, Питагор, Парменид, Епиктет и др. Когато успяли успешно да имплементират придобитата мъдрост в братството на масоните, то се е превърнало в общност, в чието строителството се е превърнало само във външното изразяване на вътрешната част. С други думи, сърцето на масонството се е превърнало в "науката за човешката душа". Масоните, вече просветлени в Мистериите на тайнитe и оклутни школи от цял свят, осъзнали, че най-великият храм, който човек може да построи се намира в него самия. Строенето не се е състояло само във физическия труд, но и в изграждането на духовния храм вътре в себе си.


След всичко казано дотук, можем да гледаме на масонството, като на общество от личности занимаващи се с изучаването на различни религиофилософии и практики с цел трансформирането си в хора регенерирали истинската си същност и работейки в полза на цялото човечество. Основните религиофилософии в масонството са Херметизъм, Индуизъм, Кабала, Неоплатонизъм и Алхимия. Всяка една от тях дарява ученикът със знание относно това, което е непостижимо и невидимо за човешкото тяло и всички технологии служещи като "подобрители" на петте сетива, както и с методи за постигане на себеусъвършестване. Макар и всички тези "науки" да идват от съвсем различни местоположения и епохи, те споделят една и съща есенция; начинът на изразяване е различен, но аспектите и крайната точка са идентични. Запознатият с ученията намира аналогиите от всяка една религиофилософия във всяка друга.

ТРИТЕ ОСНОВНИ МАСОНКИ СТЕПЕНИ

Масонът трябва да премине през 3 основни стъпки, които са пътят към неговата регенерация. Регенерирането става, когато разумът на индивидът подчини интелектът, емоциите и действият, и се превърне в техен мъдър господар. Когато интелектът съзерцае и осъзнае, че съществува нещо по-висше от самия него, той отдава живота си в търсенето на това "неизвестно", старае се да намери обективното Добро, обективната Красота, обективната Справедливост. Неспособен да достигне до обективността на тези идеи, които се опитва да прояви в живота си, започва да разбира, че съществува висш разум, който единствен съдържа тези идеи в тяхната върховна форма, а неговата задача е да ги използва като потенциал за неограничено развитие към по-добър живот. За да може масонът да премине и през трите степени, той също така трябва да има и пълен контрол над емоциите си, казано по друг начин, над животинската си природа, която често го държи като кукла на конци, като го стимулира да използва енергията си в нетрайни и безмислени постижения.

Майстор масонът трябва да е способен да показва добро в лицето на злото, справедливост в лицето на несправедливостта и да показва характер в трудни моменти. Когато човек осъзнае, че всички емоции се пораждат от начина, по който интелектът му категоризира ситуациите в живота му, той може да започне обучението си по контролирането на емоциите си. Масонът също така осъзнава, че човекът е създаден като неделима част от цялото, тъй като е неспособен да живее без сътрудничеството на останалите, нито пък да постигне нещо съществено за обществото без да бъде част от него. Следователно добрата комуникация и разбиране с останалите е от жизненоважно значение, ако иска да допринесе с нещо полезно за човечеството. Поради тази причина първата задача на масона е да усвои седемте либерални науки и изкуства - логика, реторика, граматика, аритметика, геометрия, астрономия, музика.


В случай, че решите да споделите нашата статия, ще ви помолим да прикачите името ни "Mind Transcended" като източник. 
Благодарим ви, че отделихте времето да прочетете статията ни!
Powered by Blogger.