Неизкривената истина относно масонството


Масонтството, макар и в очите на голяма част от хората да е "светотатство", то представлява напълно противоположното. Точното датиране на физическото му зараждане, или с други думи, историческото начало на първите личности разпространили окултни учения сред групи хора е неясно, въпреки че най-достоверните източници сочат към ренесанса.

ТРАНСФОРМИРАНЕТО НА МАСОНСТВОТО

В античността, масоните били зидари отличили се с владеенето на изкуството си. Тези личности били най-добрите в занаята си и следователно били наемани да строят най-красивите храмове и цървки. В не толкова делечен период от човешката история, определени личности били посветени в различни школи на "Мистериите", като придобитото знание направили част от вече съществуващото масонско братсво на зидарите. Мистериите, в които тези личности били посветени, представляват знанието, или по-скоро метода, чрез който човек достига осъзнаване за естеството на Бог, Сътворението, съществуването и за самия него. Тези мъдреци и мистици, които променили западния свят завинаги, били посветени в окултните школи на Брамините (индийски свещеници и учители), Кабалистите (просветени в свещеното учение на еврейския мистицизъм), Херметиците и др. Когато успяли успешно да имплементират придобитата мъдрост в братството на масоните, то се е превърнало в общност, в което строителството останало само като външно изразяване на вътрешната част. С други думи, сърцето на масонството вече се намирало в "науката за човешката душа". Масоните, бидейки посветени в Мистериите на тайнитe и окултни школи от цял свят, осъзнали, че най-великият храм, който човек може да построи се намира в него самия. Строенето вече не е било проявявано само във физическия свят, но и в изграждането на духовния храм вътре в себе си.


Така масонството се превърнало в общество от личности, занимаващи се с изучаването на различни религиофилософии и практики, с цел трансформирането си в хора, регенерирали истинската си същност и работейки в полза на цялото човечество. Основните религиофилософии в масонството са Херметизмът, Индуизмът, Кабалата, Неоплатонизмът и Алхимията. Всяка една от тях дарява ученика не само със знание относно това, което е непостижимо и невидимо за човешките очи, но също така и с методи за постигане на себереализация. Макар и всички тези "науки" да идват от съвсем различни местоположения и епохи, те споделят една и съща есенция; начинът на изразяване е различен, но аспектите и крайната цел са идентични. Запознатият с ученията вижда аналогиите от всяка една религиофилософия във всяка друга.

ТРИТЕ ОСНОВНИ МАСОНСКИ СТЕПЕНИ

Масонът трябва да премине през три основни стъпки, които са пътят към неговата регенерация. Регенерирането става, когато разумът на индивида подчини интелекта, емоциите и действията, и се превърне в техен мъдър господар. Когато интелектът съзерцае и осъзнае, че съществува нещо по-висше от самия него, той отдава живота си в търсенето на това "неизвестно", старае се да намери обективното Добро, обективната Красота, обективната Справедливост. Неспособен да достигне до обективността на тези идеи, които се опитва да прояви в живота си, започва да разбира, че съществува висш разум, който единствен съдържа тези идеи в тяхната върховна форма, а човешката задача е да ги използва като потенциал за неограничено развитие към по-добър живот. За да може масонът да премине и през трите степени, той също така трябва да има и пълен контрол над емоциите си, или с други думи - над животинската си природа, която често го държи като кукла на конци, като го стимулира да използва енергията си в гонене на нетрайни и безмислени постижения.


Майстор масонът трябва да бъде способен да показва добро в лицето на злото, справедливост в лицето на несправедливостта и характер в трудни моменти. Когато човек осъзнае, че всички емоции се пораждат от начина, по който интелектът му категоризира ситуациите в живота, той може да започне обучението си по овладяването на емоциите си. Масонът също така осъзнава, че човекът е създаден като неделима част от цялото, следователно добрата комуникация и разбиране с останалите става жизненоважна, а първата задача на масона, която е да усвои седемте либерални науки и изкуства - логика, реторика, граматика, аритметика, геометрия, астрономия и музика, прави тази задача по-лесна.


Автор: Васил Стоянов
Powered by Blogger.