Шива - Първият йогин и гуру, родоначалникът на духовността


Шива е термин, или име, което има много различни значения. Понякога символизира Бог, понякога единия аспект от Ин и Ян (Шива и Шакти), а понякога и съществото, което се смята, че е бил първият Йогин пребивавал на тази планета, първото Гуру (Адийоги) дало началото на самия „духовен процес“ у човека. Изключително трудно е да се направи ясно разграничение относно кои истории относно Шива като човек са реални събития, кои са само символи, митове и легенди, които целят да обяснят „Бог“, и кои са преувеличени. Шива, като човек пребивавал на Земята, е смятан за най-завършеният йогин, притежаващ пълно майсторство над всичките чакри, или състояния на съзнанието. С други думи, когато посочваме човека „Шива“, имаме предвид Бог в плът – в буквалния смисъл на израза.

ПРЕДИ ХИЛЯДИ ГОДИНИ

Според най-древните исторически източници в Индия, Шива би трябвало да е живял най-малко преди около 12 000 – 15 000 години, но според мнозина йогини, включително и най-отличаващият се от тях в момента, Садхгуру, работата на Шива по човешкото съзнание датира на около 40 000 години назад. Днес знаем, че първите хомосапиенс, притежаващи същия мозък, който притежаваме ние, са на най-малко 200 000 години. С други думи разликата между нас и първите хора преди толкова хиляди години не се състои във физическа еволюция, а в усъвършестване способностите на това което вече ни е било дадено от природата. Макар и първите хора да са имали същия капацитет на мисловна и креативна дейност, тепърва им предстояло метода на проба-грешка, експериментиране и „случайни“ открития, които постепенно да увеличат знанието и разбирането им. Преди Шива, е възможно да са съществували и други просветлени същества, но тъй като хората около тях не са били все още достатъчно съзнателни, предаването на какъвто и да е духовен процес било невъзможно – макар и еволюцията да си е свършила работата физически, съзнанието и разбирането на хората все още не било по-далеч от животинското. Шива е бил първият духовен учител и първият йогин, не защото буквално е бил първият, а се е превърнал в такъв благодарение на малцина хора, които били достатъчно съзнателни да видят нещо необикновено в него и да поискат да разберат. За да бъде един човек „учител/гуру“, трябва да има хора, които имат копнежа в себе си да научат нещо от него – хората са тези, които правят учител от даден човек. Защото е имало няколко достатъчно съзнателни човека, които да видят в Шива нещо трансцендентално, затова е имало и Шива като "гуру" или "учител". Според легендите, Шива е „себероден“ или „себесъздаден“, той нямал майка, нито баща, нямал е никакво "родословно дърво". Смята се, че е използвал своето майсторство над енергията на живота, за да материализира и дематериализира себе си на планетата Земя спрямо местоположенията на планетите в слънчевата система. Физическото тяло, в което избирал да се проявява било високо около 2.50-3.00 метра.


ПЪРВИТЕ МЪДРЕЦИ

Една от историите твърди, че Шива стоял седнал неподвижен в дълбока медитация в продължение на дни и сълзи от екстаз се стичали от очите му. Някои местни хора го забелязали и постепенно се понасъбрали около него, чакайки да си отвори очите. Всички виждали нещо необикновено у този човек. Но Шива бил в транс, изобщо не обръщал внимание на хората насъбрали се около него. С времето всички освен седем човека се отказали да чакат, тъй като не виждали никакъв признак на живот от Шива освен този ектстаз, времето било студено, атмосферните обстоятелства сурови. Когато си отворил очите, Шива видял, че тези седем човека, въпреки обстоятелствата и липсата на признак от негова страна, че някога ще излезе от транс, са взели решението да умрат, ако трябва, но да разберат какво притежава той в себе си. В този момент Шива, от своето състрадание, решил да им разкрие целия духовен процес, който е възможен за човешкото същество тук на Земята. Разкрил им всичките 112 метода, чрез които човек може да достигне Нирвана, без да казва нито дума. Това бил първият акт на „директно предаване“ на ума, което е вид „телепатия“ от сорта на елитните спортисти, които се разбират с един поглед, но на много по-дълбоко ниво. В случая на Шива това било възможно поради две прични – първата, че самият той е притежавал изкуството да предава това, което е имал в себе си, без да го разводнява в мисли и думи, и втората, че отсреща са стояли хора, които са били изцяло отворени и готови с цената на живота си да получат каквото им се даде, дори и това да е безскрупулна смърт. Знанието, което Шива предал на тези седем човека се превърнало в самата система наречена „Йога“ (Union/Обединение). Тези хора днес са познати в древните индийски текстове като „саптаришите“ – седемте мъдреци/седемте просветлени същества.

ЗАРАЖДАНЕТО НА РЕЛИГИИТЕ

След като Шива им предал всичко, което съществува като „духовност“ у човека, седемте мъдреци се разпръснали из света, за да разпространяват йога. Спрямо хората с които са се сблъсквали в различните страни, те са използвал различни методи от йога, които постепенно започнали да се сформират като отделни „религии“ по света. Когато даден човек достигне просветление чрез определен метод, той става въплащение на този метод и вдъхновява хората да го следват и да вървят по неговия път към свободата. Така неговите слова и действия постепенно се превръщат в някаква отделна „система“ или „философия“, от която се сформира религия. Религията е по-скоро въплащение на думите и действията на определен просветлен човек, а не на оригиналният метод, който е довел този човек до просветлението. В този смисъл, религията постепенно започнала да се превръща в следване на самия човек, а не на метода и пътя, който този човек е въплащавал. Това неизбежно започнало да провокира конфликт между последователите на един човек с тези на друг. В още една прекрасна история се разказва как Парвати, жената на Шива, присъствала на разговор между Шива и седемте му ученици и чула да казва, че има 112 метода към просветление, 112 пътя до върха на планината. Парвати прекъснала и попитала Шива, „Само 112? Сигурен ли си, че са само 112?“ Шива дори не я погледнал, просто и повял с ръка да не го безпокои с глупави въпроси. Парвати, бидейки инат да е на въпреки, решила да открие поне още един различен метод. След месеци, или години, се върнала при Шива и го заварила отново в разговор с учениците му, но за да не разберат те, че се е провалила в начинанието си, и същевременно да покаже на Шива, че не е открила друг метод освен тези 112, отишла и седнала до него едно стъпало по-ниско. Хиляди години тези методи се предавали от един майстор на друг, съзнанието на индивидуални хора достигало до състояния, в които законите на природата и начините по които тя работи просто им се разкривали от самосебе си. Историите, които откриваме в Египет, Шумер, Вавилон, Персия и др., относно „същества“ или „извънземни“ дошли от „друг свят“, следователно не е нищо чудно да са просто по-просветлени хора, които неизбежно са били и по-интелигентни, и с пристигането си са помагали на хората като са им давали знание от различно естество – духовно и научно. За някои хора най-вероятно да видят, че някой да пристига по вода, а не по суша, е означавало, че идва от „друг свят“, просто защото до момента не са знаели науката за създаването на кораб. Символизма открит в най-различни части по света – при маите, ацтеките, индианците, египтяните, шумерите, арабите и др., лесно може да бъде проследен до Индия, където разновидности на тези символи са с хиляди години по-стари. Всички религии, които познаваме днес, които са съществували в миналото и ще съществуват в бъдещето са малки части от Йога, която обхваща всички 112 метода. Тези методи могат да бъдат изразени и предадени по безброй начини, спрямо човека, през който се проявяват, но самите методи остават идентични. Шива, според индуистите, е единственият човек пребивавал на Земята, който е бил майстор на всички методи. Той е създателят и разрушителят, материя и духовност, време и безвремие, Бог и твар.

Ако смятате, че тази статия има стойност и може да се отрази благоприятно на хората около вас, ви насърчаваме да я споделите. По този начин ще помогнете и на нас.

Автор: Васил Стоянов

Powered by Blogger.