Тантра и йога - от животинското до божественото

February 28, 2023


Терминът "енергия" е придобил конкретна абстрактна форма в умовете на хората благодарение на науката. За някои енергия означава някаква безформена флуидност, други ѝ придават и различни цветове, а за трети е просто математика. Тези, за които енергията е просто математика са най-близо до същността ѝ, защото са достигнали до крайните възможности на интелекта за описване на енергията. Математиците нямат визуална представа за нея, а просто излагат нейните функции и активност в уравнения. Всяка една наука може да бъде сведена до математика, но математиката не може да бъде сведена до нищо. Макар и математиката да е върхът на интелекта и да дава най-доброто разбиране, дори и самата тя не знае какво точно е самата енергия. Математикът може да опише как действа и да предскаже как най-вероятно ще действа енергията, но описанието на нещо не е самото нещо. Описанието е просто интелектуално разбиране на нещото чрез разглеждане на неговите ефекти, не и изживяване на нещото от което идват ефектите. Математиката е науката за разбиране на енергията, Йога и Тантра са науките за осъзнаване и работа с енергията.


ЙОГА И ТАНТРА

Когато говорим за науките на обективния външен свят, те са конкретни и категорични. Когато говорим за науките на субективния вътрешен свят, те не са конкретни и категорични. Субективният свят е различен за всеки и следователно методите за реализация са различни. Няма един-единствен метод, който върши работа за всеки. Според индуизма съществуват 112 метода за вътрешния свят, които могат да се приложат по много различни начини. Йога и Тантра са науките, които работят с тези методи, но имат различен подход към тях. Йога започва с края - Върховното, Бог, крайният потенциал на човека, докато Тантра започва с това, което човекът е в момента - животно. В Йога има борба, дисциплина, отричане и накрая завършва с предаване. В Йога имаш цел и използваш различни методи и средства, за да достигнеш тази цел. В Тантра няма борба, има приемане. Това, с което Йога завършва, Тантра започва. Тоталното отпускане и предаване е началото на Тантра. Йога се опитва да достигне отвъд животинското в човека, отвъд сексуалността и желанията, като се бори с тях. Тантра достига отвъд тях чрез тях. Тантра е наука, която започва със сексуалната енергия.


СЕКСУАЛНАТА ЕНЕРГИЯ

Сексуалната енергия е единствената креативна енергия, която човек притежава. Тази енергия е енергията на сътворението у човека. Тя може да бъде използвана, за сътворяване на друго човешко тяло, за сътворяване на чувства, на мисли, на идеи, на физическа активност, на изкуство, на любов, но енергията остава една и съща, която намира различно изразяване. Формата, която придобива тази енергия определя сътвореното. Всяка различна нейна форма отговаря на различно сътворение във вътрешния свят на човека - желанието му за секс, желанието му за учене, желанието му за храна, желанието му за рисуване, за пеене, за танцуване, за спортуване, за слава, за богатство. Самата природа на енергията е сътворителна. Сексът е превръщането на тази енергия в удоволствие или друго същество. Но същата тази енергия може да бъде превърната и в любов. Същата тази енергия може да бъде превърната в копнеж, в стремеж, в Бог. Същата тази енергия може да бъде превърната в осъзнаване на определени аспекти от живота. Тантра се възползва от тази енергия, не я потиска. Тантра започва с най-нисшия аспект на тази енергия - сексът - за да я отведе отвъд него. Мастурбацията е безплодно използване на сексуалната енергия, защото при нея човекът я използва за телесно удоволствие и релаксация. Всеки ден тази енергия у човека се регенерира. Когато човек се наспи добре, на сутринта се чувства нов, бодър, свеж, зареден с енергия. Когато тази енергия стане прекалено много, автоматично започва да търси изразяване и в зависимост от човека може да бъде изразена по различен начин, но тя трябва да бъде изразена, да сътвори нещо, защото създава напрежение, aко остане в застой. Сексът или мастурбацията е първият и най-лесен начин за отпускане на това напрежение. След еякулацията умът на човека става спокоен, напрежението изчезва, мислите затихват. Но тази енергия отново ще се регенерира след известно време и същият процес ще трябва да се повторя постоянно. Това не е целта на Тантра. Но нейната цел не е и потискането на това желание. Целта ѝ е разбирането и осъзнаването на процеса и възможностите на сексуалната енергия. Така, както човек, който е видял истината в глупотата си до момента, променя същността си тотално, така и виждането на глупотата и безмислието в простото изхвлъряне на тази енергия, променя съзнанието му и нуждата от пoтискане изчезва, защото самото желание изгаря.

ТАНТРА СЕКСЪТ

Тантра сексът е различен в това, че не е целенасочен. Сексът на животните е целенасочен - запазване на вида. Сексът при хората е целенасочен - удоволствие. Докато целта на сексa е удоволствието, партньорите се стремят по-бързо да приключат акта, защото най-голямото удоволствие е в края. Ако човек се асбтрахира от края, и просто навлезе в акта без посока, без да се опитва да поема контрол, тогава същата тази енергия не се превръща в телесно удоволствие и изпускане на напреженеието, а се превръща в любов. Модерният човек чете книги и гледа филми, които създават идеали за правилния секс и дават техники за достигане на по-бърз и интензивен оргазъм. С други думи модерният човек навлиза в сексуалния акт с вече изградени представи за това какво трябва да се случи и как трябва да се случи. Навлиза с идеали към които се стреми, опитва се да поеме контрол над акта към определена цел и тази цел е извличането на максимално удоволствие, както за себе си, така и за партньора си. Сексът се е превърнал изцяло в средство за удоволствие, но не и за любов. Тантра сексът може да продължи безпроблемно с часове, защото без удоволствието като цел, външната активност намалява драстично, движението намалява, настъпва медитативност. Партньорите се сливат, и движението между тях се случва от самосебе си, когато се наложи. Няма бързане за никъде, няма дестинация, която трябва да бъде достигната. В Тантра секса човекът губи себе си, губи ума си, забравя за себе си, спира да съществува като индивидуалност. Любовта действа като ключ за отключване на вратата към това изживяване.


ЛЮБОВТА И ОТВЪД НЕЯ

Когато човек обича, той забравя себе си, поставя отсрещния пред него, става изцяло отдаден. В състояние на любов човекът не живее за себе си, а живее за другия, независимо какво представлява другият. За това любовта е един от пътищата към просветлението. Единствено, когато загубиш себе си, когато умреш, ставаш едно с живота. Веднъж докоснал чувството на универсалното единство, то не може да бъде забравено. След това изживяване дори партньорът става излишен, по всяко време можеш да изпаднеш в това състояние, стига да го докоснеш чрез паметта си. Може да отнеме време това чувство да се кристализира достатъчно ясно в човека, така че да може да го провокира от самосбе си и да няма нужда от партньор, но с времето може да го провокира само чрез въображение, че се намира в сексуалния акт с парнтьора си. А с времето дори и въображението не е нужно. Това чувство, в което човекът губи себе си и става самият живот се превръща в център. Тантра започва от приемането на животинското в човека, започва от секса и чрез него отива отвъд него. В Йога същата тази сексуална енергия се насочва към изживяването и центрирането на това чувство у човека чрез различни методи и практики. Крайният потенциал на сътворение на сексуалната енергия е сътворението на "Универсалния Аз". Тази енергия започва от индивидуалност и завършва в универсалност, започва със създаването на човек от кости, плът и кръв, и завършва със създаването на Бог отвъд материалността, формата и абстракцията. Започва с несъзнание и завършва с абсолютно съзнание.

Ако смятате, че тази статия има стойност и може да се отрази благоприятно на хората около вас, ви насърчаваме да я споделите. По този начин ще помогнете и на нас.

Автор: Васил Стоянов

Powered by Blogger.