13 истории разкриващи духа на Зен

March 20, 2023


Историите, които спадат към категорията "зен", имат много особено ухание, което не може да бъде сбъркано. Самият метод на зен е "директен", той е като нож, който пресича през всички илюзии и халюцинации, и стига моментално до сърцето. Зен не се интересува от "свръхестествено", нито от празно философстване и разсъждение. Майсторите в тази традиция обикновено изнасят "проповеди" сравнително често в манистири, но те винаги са директно посочване към буда-природата, което стимулира учениците да не се отказват. Самите майстори не дават есенцията на зен, а само стимулират учениците да продължават докато не стигнат до сърцето. За разлика от другите духовни пътища, зен не обръща абсолютно никакво внимание на окултни способности, които могат да бъдат "усвоени" по случайност, или по собствена воля, тъй като това са само спънки, които също трябва да бъдат разсечени. Методът на зен изисква абсолютна отдаденост и концентрация насочена към Истината. Отдадеността и концентрацията се случват от самосебе си, когато копнежът у човека е достигнал състояние, в което самият му живот става на заден план и е готов да умре, ако трябва, но няма да се спре докато не разбере. Ако човек навлезе в зен без този интензивен копнеж, този метод се превръща в главоблъсканица и постоянно ментално и физическо страдание поради нуждата да се насилват умът и тялото. Зен определено е за хора, чиято жажда за истината е "всичко или нищо". Това "всичко или нищо" не е "всичкото или нищото", което се поражда у човека от отчаяние или депресия, а от самото нежелание да остане в невежество към същността на живота. Тъй като зен не се занимава с увъртания от какъвто и да е тип, той има уханието на "или го разбираш, или не го." Следните истории са именно такива.1. МОНАСИТЕ И МОМИЧЕТО

Веднъж Танзан и Екидо вървяли заедно по кален път. Все още валяло силен дъжд. Излизайки от завой, те срещнали красиво момиче в копринено кимоно, което трябвало да пресече техния кален път, но не искала да нацапа прекрасното си облекло:

- "Хайде момиче!", казал веднага Танзан, повдигайки я на ръце, и я преносил през калта до другата страна.

Екидо бил шокиран, но не обелил нито дума до вечерта, когато стигнали до жилищен храм:

- "На нас монасите не ни е позволено да бъдем близо до жени," - казал на Танзан. "Особено младите и красивите. Опасно е, против нашето учение е. Аскетизмът е неделима част от будизма. Защо го направи?"

- "Аз оставих момичето там." - казал Танзан. "Ти все още ли я носиш?"

2. ЗЕН МАЙСТОРЪТ И ПРОФЕСОРЪТ

Европейски професор отишъл в Япония при зен майстор с цел да разбере тяхната философия и традиция. Професорът седнал срещу Зен майстора, който започнал да му налива чай в чашата. В даден момент чашата се напълнила, но майсторът продължил да налива. Чашата започнала да прелива и прелива, докато професорът вече не се сдържал:

- "Спри! Не виждаш ли, че чашата е пълна, не може да побере повече чай."

Майсторът отвърнал:

- "А ти защо си мислиш, че ще мога да ти покажа зен, когато главата, с която си дошъл, вече е пълна с мнения и предразсъдъци?"

3. ФЕРМЕРЪТ И СИНЪТ МУ

Имало един фермер, който остарял толкова много, че вече не бил способен да работи на полето и за това седял винаги на верандата, наблюдавайки сина си как работи. Синът му, работейки всеки ден на полето, поглеждал от време на време към верандата и виждал баща си как седи. С всеки изминал ден се нервирал все повече и повече, "По цял ден седи там и нищо не прави." Един ден толкова се нервирал, че направил дървен ковчег, занесъл го на верандата при баща си и му казал:

- "Влизай в ковчега."

Баща му влязъл спокойно и синът затворил капака. Тръгнал той да носи ковчега към един хълм и малко преди да го достигне чул леко почукване от вътрешната страна. Синът отворил капака и баща му рекъл:

- "Знам, че ще ме хвърлиш от хълма, но преди това може ли да ти дам един съвет?"

- "Слушам", отговорил синът.

- "Метни ме, ако искаш, но това е хубав ковчег, запази го, на децата ти може да им потрябва."


4. ЗЕН УЧЕНИКЪТ И НЕГОВИЯТ МАЙСТОР

Отишъл зен ученик при неговия майстор и го помолил да му обясни какво представлява "зен". Майсторът му рекъл:

- "Когато си гладен - яж. Когато си изморен - спи."

Ученикът незадоволен от отговора попитал:

- "Но не прави ли всеки това?"

- "Не", отговорил майсторът. "Когато хората ядат, не просто ядат, а мислят за десет хиляди неща. Когато са изморени, не просто спят, а сънуват безброй сънища."

5. ТЕСТЪТ НА МАЙСТОРА

Живял един зен майстор, който бил толкова добър, че имал прекалено много ученици и решил да направи тест, чрез който да открие кой от учениците му може да бъде майстор, за да наследи учението му. Той взел една дървена стомна, сложил я пред себе си и рекъл:

- "Сега, без да правите някакво твърдение или отрицание, кажете ми, какво е това?"

Излязъл първо старши-монахът и заявил:

- "Това не може да бъде наречено парче дърво."

Майсторът на приел този отговор. След което дошъл готвачът, ритнал стомната на земята и получил одобрението на майстора.

6. СКАЛАТА

Един ден, вървейки си сред дивата природа, мъж попаднал на свиреп тигър. Той побягнал, но не след дълго достигнал ръба на висока скала. Отчаян да се спаси, слязъл по едни клони и увиснал над фаталната пропаст. Докато висял там, две мишки излезли от дупка в скалата и започнали да гризят клоните. Внезапно мъжът забелязал по клоните голяма дива ягода. Откъснал я и я сложил в устата си. Била невероятно вкусна!

7. ПРОСВЕТЛЕНИЕ

Един ден Зен майсторът на даден манастир обявил, че един от младите монаси е достигнал високо ниво на просветление. Новините предизвикали шум. Някои от монасите отишли да го видят.

- "Чухме, че си просветлен? Вярно ли е?", попитали те.

- "Да", отвърнал той.

- "И как се чувстваш?"

- "Жалък, както винаги."


8. МЕДИТАЦИЯ

Ученик отишъл при майстора си и споделил, "Медитацията ми е ужасна! Чувствам се постоянно разсеян, или краката ме болят, или постоянно заспивам. Ужасно е!"

- "Ще отмине", отвърнал майсторът.

Една седмица по-късно ученикът отишъл отново при майстора, "Медитацията ми е прекрасна! Чувствам се толкова пълен, толкова спокоен, толкова жив! Прекрасно е!"

- "Ще отмине", отвърнал отново майстора.

9. СПОРЪТ

Двама зен ученици спорели относно веещото се знаме на манастира.

- "Това, което се движи е вятърът", заявил първият.

- "Не е така. Знамето е това, което се движи наистина", оспорил вторият.

Зен майсторът, който минавал наблизо, чул спора и ги прекъснал:

- "Нито знамето, нито вятърът се движи. Това, което се движи са умовете ви."

10.СКОРПИОНЪТ

Два монаха миели паниците си в реката, когато забелязали скорпион, който се дави. Единият веднага го извадил и го оставил на камъните до реката. В този процес скорпионът го ужилил. Не след дълго монахът продължил да мие паницата си и скорпионът отново паднал в реката. Той спасил скорпионът за втори път и бил ужилен отново. Другият монах го попитал, "Приятелю, защо продължаваш да спасяваш скорпиона, когато знаеш, че е в природата му да жили."

- "Защото да спасявам е в моята природа", отвърнал той.

11. ДА СТАНЕШ УЧЕНИК

Един стар аскет стоял близо до река, когато млад мъж, пленен от излъчването му, го прекъснал:

- "Велики старче, виждам нещо необикновено у вас. Не сте обикновен човек. Искам да стана ваш ученик, за да открия това, което вие притежавате и излъчвате", заявил той.

Старецът станал рязко, хванал го за тила, завлякъл го до реката и потопил главата му под водата. След като го държал там около минута, докато той ритал и се борел да се освободи, старецът най-накрая го извадил от реката. Младият мъж започнал да кашля вода и с нетърпение чакал да си поеме въздух. Когато се успокоил след известно време отшелникът проговорил:

- "Кажи ми, какво искаше повече от всичко, докато беше под водата?"

- "Въздух!", отвърнал мъжът.

- "Добре тогава. Прибери се вкъщи и ела обратно при мен, когато искаш да имаш това, което аз имам, толкова колкото искаше въздух." - рекъл старецът.

12. ЗЕН МАЙСТОРЪТ НА ПЛАЖА

Един университетски лектор от запад попаднал в Япония и решил да се възползва от възможността и да посети някой зен майстор. Случило се, така че да срещне такъв на плажа. След известно време разговор, лекторът поискал майсторът да му обясни какво е зен. Майсторът затворил очи. Минали се пет минути и търпението на лектора не издържало:

- "Защо мълчиш?" - рекъл той малко заядливо. "Това ли са зен майсторите? Да се правят на клоуни и да говорят несвързано? Всеки може да бъде зен майстор. Зададох ти въпрос, а ти мълчиш."

Майсторът взел една пръчка и написал върху пясъка "Медитация". Лекторът се ядосал, че е загубил времето си и отвърнал агресивно, мислейки си, че майсторът го е взел на шега:

- "Аз те питам за зен, а ти ми пишеш медитация. Шегуваш ли се с мен!? Това е загуба на време."

Майсторът отвърнал, "Първо ти показах какво е зен, но ти не можа да видиш. Сега отново ме питаш за същото, а аз ти посочвам метода с който да го откриеш."


13. БЕЗ ИДВАНЕ И БЕЗ ТРЪГВАНЕ

Точно преди зен майстор Нинакава да умре, друг зен майстор - Иккю, го посетил и го попитал, "Да те съпроводя ли?" Нинакава отвърнал:

- "Дошъл съм тук сам и си отивам сам. От каква помощ можеш да си ми?"

Иккю казал, "Ако наистина мислиш, че идваш и си отиваш, това е твоята заблуда. Нека ти покажа пътя отвъд идването и отиването." С тези думи Иккю разкрил пътя толкова ясно, че Нинакава само се усмихнал, поклатил глава и починал.

Ако смятате, че тази статия има стойност и може да се отрази благоприятно на хората около вас, ви насърчаваме да я споделите. По този начин ще помогнете и на нас.

Автор: Васил Стоянов
Powered by Blogger.