5 КРАТКИ ЗЕН ИСТОРИИ

September 12, 2020


МОНКОВЕТЕ И МОМИЧЕТО

Веднъж Танзан и Екидо вървяли заедно по кален път. Все още валяло силен дъжд. Идвайки от завой, те срещнали красиво момиче в копринено кимоно и колан, неспособно да премине пресичането на техния път:

- "Хайде момиче", казал веднага Танзан. Повдигайки я в ръцете си, я преносил през калта.


Екидо не обелил дума повече до вечерта, когато стигнали до жилищен храм. След което не могъл да се сдържи:

- "Ние монковете не можем да бъдем близо до жени," - казал на Танзан, "особено младите и красивите. Опасно е. Защо го направи?"

- "Аз оставих момичето там." - казал Танзан. "Ти все още ли я носиш?"ЗЕН МАЙСТОРЪТ И ПРОФЕСОРЪТ

Отишъл европейки професор в Япония при Зен майстор с цел да разбере тяхната философия и традиция.  Професорът седнал срещу Зен майсторът, който започнал да му налива чай в чашата. В даден момент чашата се напълнила, но майсторът продължил да налива чай. Чашата преливала и преливала докато професорът вече не се сдържал:

- "Спри! Не виждаш ли, че чашата е пълна, не може да побере повече чай." 

Майсторът отвърнал:
- "А ти защо си мислиш, че ще мога да ги покажа Зен, когато главата, с която си дошъл вече е пълна с мисли и мнения?"

ФЕРМЕРЪТ И СИНЪТ

Имало един фермер, който остарял толкова много, че вече не бил способен да работи на полето и за това седял винаги на верандата, наблюдавайки сина си как работи. Синът му работейки всеки ден на полето, поглеждал от време на време към верандата и виждал баща си как седи. С всеки изминал ден се нервирал все повече и повече на баща си. "По цял ден седи там и нищо не прави." Един ден толкова се нервирал, че направил един дървен ковечег, занесал го на верандата при баща си и му казал: 
- "Влизай в ковчега." 
Баща му влязъл спокойно и синът му затворил капака. Тръгнал той да носи ковчега към един хълм и малко преди да го достигне чул леко почукване от вътрешната страна на ковчега. Синът отворил капака и баща му рекъл: 
- "Знам, че ще ме хвърлиш от хълма, но преди това може ли да ти дам един съвет?" 

"Слушам." - отговорил синът.

"Метни ме, ако искаш, но това е хубв ковчег, запази го, на децата ти може да им потрябва."ЗЕН УЧЕНИКЪТ И НЕГОВИЯТ МАЙСТОР

Отишъл Зен ученик при неговия майстор и го помолил да му обясни какво представлява "Зен". Майсторът му рекъл:
- "Когато си гладен - яж. Когато си изморен - спи."

Ученикът незадоволен от отговора попитал:
- "Но не прави ли всеки това?"

"Не"- отговорил майсторът. "Когато ядат, не просто ядат, а мислят за 10 000 неща. Когато са изморени, не просто спят, а сънуват безброй сънища."

ТЕСТЪТ НА МАЙСТОРА

Живял един Зен майстор, който бил толкова добър, че имал прекалено много ученици, които вече не могъл да съдържа в един храм и решил да направи тест, чрез който да открие кой от учениците му може да бъде майстор за да му помогне. Майсторът взел една стомна, сложил я пред себе си и рекъл:

- "Сега, без да правите някакво твърдение, или отричане, искам да ми кажете какво е това?"

Излязал първо старши монкът и заявил:
- "Това не може да бъде наречено парче дърво."

Майсторът на приел този отговор. След което дошъл готвачът, ритнал стомната на земята и получил работата.
Powered by Blogger.