МЕНТАЛНОСТТА "САМО СИЛНИТЕ ОЦЕЛЯВАТ" - ПОЛЕЗНА ИЛИ НЕ?

September 14, 2019

Без съмнение е, че човешкият вид е много по-еволюирал сравнение с всяко друго познато за нас същество. Не съществува друг вид освен човекът, който да има толкова потенциал за възможности. Съществуват няколко вида морски същества, като например китовете и делфините, които се доближават до човешкия интелект. Но дори и така да е, човешкото тяло е много по-пригодено за изпитване на всички аспекти от живота, тъй като е способно да контролира всякакви обекти. Това дава възможността за креативност с много  на брой различни инструменти, които ни даравят със знания в сферите на биологията, астрономията, химията, физиката и др. Но това достатъчно добро оправдание ли е за нашата оценка, която категоризира живота на останалите същества като маловажен?

МЕНТАЛНОСТТА "САМО СИЛНИЯТ ОЦЕЛЯВА"

За хората, които таят в себе си тази менталност изглежда естествено да вярват в дарвиновата теория на еволюцията. Aко беше другояче нямаше да се считат за поставени на върха на хранителната пирамида. Следователно този тип менталност води към атеизъм, тъй като отрича човекът като продукт на някакъв Бог или интелект като цяло, а по-скоро вижда човека като продукт на случаен еволюционен процес случващ се от милиарди години назад. Тук не става въпрос за препоръчване на вяра в определена религия, а по-скоро за разясняване на източника на този човешки предразсъдък. Ако ние наистина сме продукт на еволюцията, това означава, че нашите предци могат да се намерят в моретата и океаните датиращи от ранното създаване на нашата планета. Егоцентризмът ни е основният проблем, който определя нашатa мисловна дейност, казвайки ни, че ние сме на върха на пирамидата и следователно е естествено за нас да използваме по-нисшите за наше благо. Дори ако разсъждаваме над темата от дарвинова гледна точка, можем да си зададем въпроса "Ако природата е създала първите организми във водата, защо изобщо първите морски видове им е  притрябвало да излязат от нея?" Те са се чувствали прекрасно в своята среда, за която са пригодени. И все пак от тях са се зародили първите сухоземни влечуги.


Тъй като разглеждаме темата и от двете гледни точки, то  би било справедливо да вземем и в предвид рационалномислещият човек, който би се аргументирал с това, че приливите и отливите, както и други планетарни причини, са повлияли на морските видове, не им оставяйки избор освен да се адаптират към сушата. Тогава можем да размишляваме по следния начин: - "Щом планетарните причини са отговорни за зараждането на първите сухоземни видове, това означава, че те са причината и сухоземните видове да еволюират в човека. С други думи цялата Вселена работи по начин, който да създава интелигентни същества. Причината да съществува Вселената е нейното Сътворение, всяко следващо последствие от тази причина действа като причина за зараждането на интелигентни същества." Тоест можем да кажем, че Природата е искала еволюцията да се случи по този начин, следователно фактът, че Природата е пожелала човекът да бъде и интелигентен е също верен. А това какво ще правим с тази интелигентност е изцяло в наши ръце. Може и да сме най-еволюиралите организми на тази планета, но Природата със сигурност не ни е сътворила с цел да ценим живота на по-нисшеинтелигентните същества по-малко, това са наши собствени предразсъдъци, а не част от самите нас. Природата ни е дарила със свободна воля като ни е дала интелект, който никое друго същество не притежава. Тази свободна воля ние използваме само когато задавме въпроси, които само ние сме способни да задаваме и търсим техните отговори чрез дадения ни интелект.


ЕВОЛЮЦИЯТА Е В НАШИ РЪЦЕ

Човекът има потенциала да избере да погледне на себе си като висше същество, което е способно да използва интелекта си за благото на света вместо да създава оправдания за своите порочни предразсъдъци, които го тласкат към действия в обратната насока. Природата не е направила нито един човек егоистично същество, тя ни е направила интелигентни, а нашият егоцентризъм е избор, който правим чрез свободната воля, която само ние притежаваме. Никой друг вид не може да използва интелекта си до степен, в която да може да подтиска телесните си желания и импулси свободно. Така както еволюцията е поела по различни пътеки в историята ни и е създала различни видове животни и насекоми, така и човешкият вид има способността да избира своя път - да еволюира по пътя на състраданието, разбирането и високото ниво на осъзнатост, или да тръгне по пътя на животинските си инстинкти и желания за оцеляване и запазване на вида. Изглежда сякаш сме достигнали точка в еволюцията, в която пътят, по който тя поема от тук нататък е в наши ръце. Нашата интелигентност ни предоставя много възможности за еволюция. Когато някой упражнява нещо цял живот, той става експерт в това и предава тези гени на следващото поколение, което ги унаследи. По същия начин, това какво правим като човешки същества в момента ще определи вродения ни начин на мислене спрямо интелекта ни  в бъдеще.


Човекът в древни времена е трябвало да убива животни за да оцелява, но поради факта, че е започнал да използва интелекта си на по-високо ниво, той е тръгнал по пътя на интелектуалната еволюция, където мисловната дейност и креативността са били високо подобрени. В момента се намираме във времена, в които технологията, породена от човешкия интелект, ни дава способността да осигуряваме нашето оцеляване без да убиваме други същества, следователно не е нужно да употребяваме животинската природа в нас и да дееволюираме обратно към животинския начин на живот където интелектът е почти несъществуващ сравнен със сегашния си капацитет. Можем да продължим по пътя на интелектуализма и състраданието, което е единственото ни спасение против самоунищожение.

В случай, че решите да споделите нашата статия, ще ви помолим да прикачите името ни "Mind Transcended" като източник. 
Благодарим ви, че отделихте времето да прочетете статията ни!
Powered by Blogger.