ПЛАТОН - СЪВЪРШЕНИЯТ СВЯТ И ЦЕЛТА НА ЖИВОТА


Платон е най-влиятелният древногръцки философ, чийто размишления са били от най-огромно значение за западния свят. Платонизма представлява идеята, че обектите на ума са истинската реалност.

Гледайки света около нас, виждаме обекти с най-различни форми. Тези форми ни разкриват какъв е обектът. Разликата между обект и форма е в това, че обектът има материалност, докато формата е това, в което материалното се е превърнало, или казано по друг начин - формите са съдовете, а материалността е водата, която изпълва формата на съда. Когато видим кон ние разбираме, че това същество е кон, защото свързваме обекта с формата. Съществуват безброй коне, всеки различен от другия и все пак умът ни знае, че всички тези същества са едно и също животно. Здравият ум никога няма да обърка коня за човек или обратното. Това, което разделя едните обекти от другите и ни дарява със способността на разбиране е самата "форма". Нашите сетива нямат достъп до самите форми, а само до обектите. Това, което пребивава във формите и има достъп до тях е рационалният ум, който групира и сортира всички обекти възприети чрез телесните сетива, спрямо формите, в които обектите участват. Тоест физическите очи виждат обектите, а умът ги категоризира спрямо формите, които всеки един обект наподобява и така не бъркаме обектите в света около нас. Тези форми са единствените съществуващи съвършени неща, а обектите са само тяхната сянка. Например, когато нещо бъде създадено за първи път, то идеята за него трябва да е съществувала преди това, или казано по друг начин идеята вече е съществувала, и когато умът се докосне до тази идея, той се опитва да я прояви във физическия свят с максимална идентичност. В платонизма под "форма" и "идея" можем да разбираме един и същ принцип, който материалността следва за да се създават обектите. Да вземем за пример компютърът. В началото той е бил просто машина за пресмятане, но ние постоянно се стремим да усъвършенстваме тази машина все повече и повече, защото можем. Фактът, че можем да създадем обект и постоянно да го усъвършенстваме с напредването на средставата и технологията ни, означава че идеята за всеки един обект предразполага безкраен потенциал за развитие. Следователно, хората се стремят да проявяват идеите, до които се докосва техният ум, във физическия свят, но никога не могат да проявят тази идея в нейния съвършен свят тук на земята; тя е достъпна като такава само за нематериалния свят на ума.


С други думи, в нашия ум ние имаме достъп до идеята за перфектния компютър и се стремим да имитираме тази идея във физическия свят. Но тъй като всички обекти, във физическия свят, са в постоянно състояние на промяна, те никога не могат да имат екзистенциална стойност, защото това, което се променя никога не може да бъде съвършено. Докато всяка една идея (форма), до която имаме достъп е винаги една и съща и съвършена. Ако не беше така, то тогава прогресът във физическия свят нямаше да съществува, защото, ако всеки обект беше съвършен, или можеше да достигне съвършенството на идеята/формата, в която участва, то тогава нямаше да се променя, а ако няма промяна има застой, ако има застой няма движение, ако няма движение няма живот. Следователно обектите вечно се стремят да станат идентични с формите, които наподобяват и са достъпни за ума, но никога не успяват да станат напълно идентични с тях. И тъй като това е така, то формите са реалността, докато обектите са просто илюзия, която чрез промяна, се стреми да бъде идентична с реалността, но никога не успява, защото сянката не може да се превърне в обекта, който я създава. Ако не съществуваха формите достъпни за ума, то създаването на обекти нямаше да бъде възможно, тъй като умът нямаше да вижда идеята за създаването им. От казаното до тук установяваме, че физическият свят е несъвършен свят, който, чрез постоянна промяна, се стреми да бъде съвършен като света на формите, и в който пребивава нашият ум, или това, което гърците наричали "рационалната душа".


АБСТРАКТНИТЕ ФОРМИ

Съществуват и други форми, които не са свързани с физически обекти, а по-скоро с морални принципи. Това са формите на "доброто, справедливостта, красотата" и т.н. Тоест, всеки един от нас може да участва в тези форми и колкото повече участва в тях, толкова повече той се опитва да ги имитира. Когато умът на човек е концентриран във формата за "доброто", той се превръща в добър в опита си да я имитира. Когато е концентриран във формата за "справедливост", той се превръща в справедлив. Злото от тази гледна точка, представлява невежеството към формата на Доброто. Казано по друг начин, колкото повече човек участва във формата на Доброто, толкова по-добър е той, колкото по-малко участва в нея става естествено толкова по-зъл. Следователно невежеството ни към дадена идея поражда нейната противоположност. По пътя на тази логика, злото, грозното и несправедливостта, не съществуват сами по себе си, те са продукт на  нашето невежество към формите на доброто, красивото и справедливото. А хората остават невежи към формите, когато са обсебени от обектите. 


ЗЛОТО, НЕСПРАВЕДЛИВОТО И ГРОЗНОТО

Ако фокусът ни е постоянно в обектите, или с други думи, в материалния свят, то ние се оплитаме в мрежата, която ни държи в неуморна работа с цел тяхното придобиване, не си давайки сметка, че самите неща, които гоним са несъвършен продукт на нещо съвършено. В опитите си да постигнем материалните си цели оставаме невежи към справедливостта и доброто, ставаме егоцентрични и пращаме останалите на заточение независимо дали е правилно или не, дали е добро или зло, дали е красиво или грозно. Ранното християнство се нуждаело от философия, която да подкрепя ученията си и размишленията на Платон били перфектни. Следователно "дяволът", който съблазнява хората с материални блага от всякакъв вид, представлява тази част от човека, която го държи невеж към съвършените форми и автоматично го превръща в техните противоположности.

ЦЕЛТА НА ЖИВОТА

Според Платон също така, нашата душа, която пребивава в света на формите е безсмъртна, както и самите форми. Тоест за Платон душата и тялото са две отделни неща - едното съществуващо вечно и съвършено в света на формите, другото подлежащо на промяна и нетрайно. За него, душата преди да бъде преродена в човешко тяло има пълното познание, тъй като нейният дом е света на формите, върху които се базира целият материален свят, но когато влезе в материалното тяло тя получава вид амнезия.


От тази гледна точка, целта на живота е да възстановим знанията си относно съвършените форми, които душата ни всъщност познава прекрасно в тяхната истинска същност, като разглеждаме, мислим и анализираме обектите в този свят. Тоест животът е една игра, в която душата се прави, че всъщност не знае нищо и тепърва трябва да се учи, но по-скоро е игра на припомняне, която държи човека "жив" чрез постоянното мислене за това какво може да се случи и какво представлява всичко в света около нас. Това наше невежество поражда желанието ни да търсим знание и ни дарява с волята да живеем.


В случай, че решите да споделите нашата статия, ще ви помолим да прикачите името ни "Mind Transcended" като източник. 
Благодарим ви, че отделихте времето да прочетете статията ни!
Powered by Blogger.