ЧОВЕКЪТ ОТ ПЕРСПЕКТИВА НА СТОИЦИЗМА

July 18, 2019

Човекът, или с други егоцентрични и надменни думи, най-интелигентното същество във Вселената е продукт на интелект, чийто възможности и капацитет не можем да определим по никакъв начин. Тук не става въпрос за каквито и да било религиозни догми, а за философско разсъждение базирано на логика и факти. Не можем да определим интелекта на природата не защото сме глупави, а защото продуктът никога не може да бъде нещо повече от източника си. Подобно, човекът не може да превъзхожда природата, която го е създала.

ИНТЕЛЕКТЪТ НА ПРИРОДАТА

Макар и неспособни да видим пълния интелект на природата, можем да разберем и съзерцаем поне част от него чрез науката, тоест чрез вроденото ни желание за знание чрез разглеждане и анализиране на заобикалящия ни свят. Днес знаем, че природата съдържа в себе си енергията, чрез която се създават атомите, молекулите, макромолекулите и така до цялата жива и нежива материя. За създаването на каквато и да е материя е необходим някакъв модел на работа с безкрайна прецизност. Създаването на атомите например, се осъществява благодарение на 2 от 4-те основни сили познати във физиката - електромагнетизмът и мощната сила, които държат ядрото и електроните около него в едно цяло. Също така другата основна сила е гравитацията, която действа с точно определена мощност навсякъде във Вселената. Толкова прецизна мощност, която прави възможно сформирането на звезди и техните планети, така че да не фръкнат някъде в пространството и да се задържат в слънчеви системи и галактики и същевременно да не се разрушат от самосебе си. 


ЧОВЕКЪТ Е САМАТА ПРИРОДА

Всички тези кондиции са били необходими за да може да се създадат обстоятелства подходящи за зараждането на първия организъм, който да се превърне в Нас. Независимо дали подкрепяме Дарвиновата теория за еволюцията или не, фактът, че природата е достатъчно интелигентна за да създаде обстоятелствата за зараждането на живо същество е неоспорим. Следвайки този ред на мисли, човекът е продукт на природата, който изпитва света около него, който е отново създаден от същия този интелект, който е създал и него самия. Казано по друг начин, човекът е природата изживявайки себе си чрез него и всеки един друг организъм.

КОИ СМЕ НИЕ?

До тук с човешкото тяло, ами какво да кажем за човешкия интелект? Човекът възприема света около него чрез петте си сетива. Информацията, която достига до ума му оформя неговите мисли и следователно неговия характер. А неговият характер определя неговата съдба и следователно неговия житейски опит. В заисимост от географското си положение и заобикалящата го среда, човек оформя своя интелект и характер. А заобикалящата го среда не е ли също част от света създаден от природата? Следвайки тази логика, то тялото и ума на човек за изцяло продукт на природата.

Всеки път когато човек се гневи или недоволства означава, че не иска нещо което е станало, нещо което става или нещо което ще стане да стане. Но не е ли вярно, че всяко действие има своите последствия? От гледна точка на природата всичко става точно така както трябва да стане. От перспективата на индивидуалния човек ситуацията, която му се случва може да изглежда несправедлива, защото действието на един човек влияе негативно на неговия житейски опит. Но всички и всичко е продукт на природата, следователно природата вижда всичко съществуващо като един организъм. Вземете човешкото тяло за пример, то е изградено от трилиони индивидуални клетки и действието на една клетка може да има последици на друга клетка. Следователно всеки път когато човек недоволства или се гневи той възразява против природата, която просто вижда последиците на всяко едно извършено действие незаивисмо от кой идва, защото всичко съществуващо е част от едно цяло. Да недоволстваш, че някой ден ще умреш е несправедливо, защото това, което си и житейския опит който имаш ти е даден от природата, следователно е справедливо да върнеш обратно това което ти е дадено, когато източникът си го поиска обратно независимо дали ще е след 1 ден или 100 години. Нищо не ти принадлежи. Всичко, което смяташ за твое е продукт на собствените ти предубеждения и егоистично отношение към живота. Твоите мисли, твоята работа, твоите притежания, твоите спомени, твоето тяло, всички те са продукт на природата.

В случай, че решите да споделите нашата статия, ще ви помолим да прикачите името ни "Mind Transcended" като източник. Благодарим ви, че отделихте времето да прочетете статията ни!


Powered by Blogger.