ИНДУИЗМЪТ И ДНЕШНАТА НАУКА


Индуизмът се счита за най-древната религия в света. Макар и да е поставен под категорията "религия" в основата си той представлява начин на живот базиран на много на брой различни философии. Индуизмът се отличава с това, че неговото обяснението за живота, света, човека и сътворението се доказва като истина с всеки изминал век чрез напредването в технологията ни.

СИЛАТА НА СЪЗДАВАНЕТО

От гледна точка на тази "религия", вселената ни е била породена чрез 2 основни качества - сила, която създава и сила, която прави света съзнателен. Тези 2 качества са манифестация на това, което те наричат "Сат" или "Брахман", това което християните наричат "Бог", това което кабалистите наричат "Айн Соф", това което херметистите наричат "Цялото" и т.н. Според индуистите истинската природа на Сат ( Брахман) не може да бъде опозната, той може да бъде само обект на нашата мисълта чрез неговите проявления, а именно качествата които пораждат Вселената. Чрез едното си качество ("Силата на Създаване"), вселената е била сътворена. Създаването на вселената ни произлиза от звука Аум (ОМ), или това което в християнската религия се превръща в словото - "Амин." От този звук, който е проявление на Силата на Създаване, са се породили времето, пространството и енергията, които създават световете в различните измерения (сфери на съществуване). В нашето измерение, или сфера, енергията приема формата на "атоми". В инудизма времето, пространството и енергията представляват едно и също нещо разглеждано от различни ъгли. Това знание в индуизма датира от мнoго хиляди години, следователно за тогавашните хора може би е звучало налудничаво.


ПЪРВИТЕ ОТКРИТИЯ

През 20 век обаче, науката установява, че времето и пространството са едно и също нещо, и че енергията, която създава света е част от времето и пространството, като е съществувала винаги като част от тях. Това е първият факт, който изглежда, че древните индийци са знаели и без днешната технология. Според индуизма звукът "Аум", който създава света чрез време, пространство и енергия бива манифестиран като вибрации. Това е вторият факт, който науката успява да установи като истина през 20 век, когато квантовата физика открива, че енергията, която създава всичко във Вселената в основата си е просто съвкупност от различни трептения (вибрации).

СЪЗНАНИЕ

Второто качество на Сат е, както казахме, Съзнателността. Сътворение от гледна точка на тази религия не би могло да се случи без тези 2 качества - сътворение на вселената и съзнателност която да я възприема. Съзнателността е качество на Сат, което влизайки в контакт със Силата на Създаване, или с други думи - със създадената Вселена, създава индивидуалното съзнание, което в индуизма се нарича "Читта". Когато има време и пространство автоматично има разделение поради различен период или различно местоположение. Когато има и енергия, която да създава обекти, то тогава всеки един сътворен обект ще съществува в различен период и различно местоположение - индивидуалността става неизбежна. Ако няма време, пространство и енергия, няма да има и индивидуалност. Ако няма индивидуалост не би могло да съществува и "Читта", или с други думи - човешката душа, която е способна да бъде съзнателна към сътворената Вселена. Това е третият факт, който отново бива установен като истина през 20 век благодарение на квантовата физика. Едно от най-големите научни открития на всички времена е фактът, че Вселената съществува само като потенциал, но не и като реалност, ако не присъства човешкото съзнание. Тоест когато съзнанието е присъстващо, вибрациите които изграждат света навлизат в съзнанието и то в буквалния смисъл превръща тези вибрации в реални обекти, които създават света около нас. Без съзнание, което да възприеме света, той съществува само и единствено като безкраен набор от непроявени възможности под формата на вибрации.


Тоест науката открива истината в думите на индуизма - съзнанието и вселената трябва да бъдат в контакт, за да може да има живот. В човешкото съзнание "Читта", се поражда "Будди" (интелектът) - това качество на човешката душа, което е способно да мисли. От нашите мисли се поражда "Ахамкара" - нашите идентификации, които изграждат човешкото Его, а информацията, които интелектът ни използва за да мисли се добива чрез "Манас" - човешките сетива, които долавят всичко около нас и го доставят до съзнанието за възприятие.


В случай, че решите да споделите нашата статия, ще ви помолим да прикачите името ни "Mind Transcended" като източник. 
Благодарим ви, че отделихте времето да прочетете статията ни!
Powered by Blogger.