Индуизмът и днешната наука


Индуизмът се счита за най-древната религия в света. Макар и да е поставен под категорията "религия" в основата си той представлява начин на живот базиран на много на брой различни философии. Индуизмът се отличава с това, че неговото обяснение за живота, света, човека и сътворението се доказва като истина с всеки изминал век чрез напредването в технологията ни.

СИЛАТА НА СЪЗДАВАНЕТО

От гледна точка на тази религиофилософия, вселената ни е била породена чрез две основни качества - сила, която създава, и сила, която прави света съзнателен. Тези две качества са манифестация на това, което индусите наричат "Сат", това което християните наричат "Бог", това, което кабалистите наричат "Айн Соф", това, което херметиците наричат "Цялото" и т.н. Според индусите истинската природа на Сат не може да бъде опозната. Човешкият ум е способен единствено да размишлява върху неговите проявления, а именно многообразието във Вселената. Чрез едното си качество - Силата на Създаване, Вселената е била сътворена. Създаването на Вселената, според индуизма, е продукт на един особен звук, произнасящ се като "Аум" (ОМ), или това, което в християнската религия по-късно се превръща в словото "Амин." Този звук създава времето, пространството и енергията, а те от своя старна създават различните сфери на съществуване. В нашето измерение, или сфера, енергията от АУМ приема формата на "атоми". За индусите времето, пространството и енергията представляват едно и също нещо – съзидателният звук, разглеждан от различни ъгли.

ПЪРВИТЕ ОТКРИТИЯ

През 20 век науката за първи път установява, че времето и пространството са всъщност наистина едно и също нещо, и че енергията, която създава света, е част от времето и пространството, вечносъществуваща като част от тях. Според индуизма звукът "Аум", който създава света чрез време, пространство и енергия, се проявява под формата на вибрация. Това е вторият факт, който науката успява да установи като истина през 20 век, когато квантовата механика доказа, че енергията, която създава всичко във Вселената, в основата си е просто съвкупност от различни трептения, които изразяваме с диаграми от вълни с различни честоти.

СЪЗНАНИЕ

Второто качество на Сат е Съзнателността. Сътворение според тази религиофилософия, не би могло да има без тези две качества - сътворение на Вселената чрез звука и съзнателност, която да възприеме тази Вселена. Съзнателността е качество на Сат, което влизайки в контакт със Силата на Създаване, или с други думи - със създадената Вселена, създава индивидуалното съзнание, което в индуизма се нарича "Читта". Когато има време и пространство автоматично се създава и разделението поради различен период или различно местоположение. Когато има и енергия, която да създава обекти, то тогава всеки един сътворен обект е „обект“, защото е отделна единица и ще съществува в различен период и различно местоположение - индивидуалността става неизбежна. Ако няма време, пространство и енергия, няма да има и индивидуалност. Ако няма индивидуалост не би могло да съществува и душата, която е способна да бъде съзнателна към сътворената Вселена. Това е третият факт, който отново бива установен като истина през 20 век благодарение на брилянтните умове в сферата на квантовата механика и физика, както и благодарение на всички личности, допринесли за създаването на необходимата технология.


Едно от най-големите научни открития на всички времена е фактът, че Вселената съществува само като потенциал, но не и като реалност, ако не присъства човешкото съзнание. Тоест, когато съзнанието е присъстващо, трептенията навлизат в съзнанието ни, което в буквалния смисъл ги превръща в реални обекти. Така ние възприемаме целия свят. Съзнанието превръща чист потенциал, под формата на трептения, в реалност чрез петте ни сетива. Без съзнание, което да възприеме Сътворението, то не съществува като реалност. Или с други думи, ако нямаше нито едно същество, което да съдържа съзнателност в себе си, цялата Вселена в буквалния смисъл не би съществувала, колкото и анти-логично да звучи за човешкото разбиране. Науката, в търсене на истината, изглежда потвърждава все повече думите на великите мъдреци, създали индуизма - съзнанието и вселената трябва да бъдат взаимосвързани, за да може да съществува живот.


В случай, че решите да споделите нашата статия, ще ви помолим да прикачите името ни "Mind Transcended" като източник. 
Благодарим ви, че отделихте времето да прочетете статията ни!
Powered by Blogger.