ИНДУИЗМЪТ И ДНЕШНАТА НАУКА


Индуизмът се счита за най-древната религия в света. Макар и да е поставен под категорията "религия" в основата си той представлява начин на живот базиран на много на брой различни философии. Индуизмът се отличава с това, че неговото обяснението за живота, света, човека и сътворението се доказва като истина с всеки изминал век чрез напредването в технологията ни.

СИЛАТА НА СЪЗДАВАНЕТО

От гледна точка на тази "религия", вселената ни е била породена чрез 2 основни качества - сила, която създава, и сила, която прави света съзнателен. Тези 2 качества са манифестация на това, което те наричат "Сат" или "Брахман", това което християните наричат "Бог", това което кабалистите наричат "Айн Соф", това което херметистите наричат "Цялото" и т.н. Според индусите истинската природа на Сат не може да бъде опозната, той може да бъде само обект за нашата мисъл чрез неговите проявления, а именно качествата които пораждат Вселената. Чрез едното си качество ("Силата на Създаване"), вселената е била сътворена. Създаването на вселената ни, според философията, е продукт на един особен звук наречен "Аум" (ОМ), или това което в християнската религия по-късно се превръща в словото - "Амин." От този звук, който е проявление на Силата на Създаване на Сат, са се породили времето, пространството и енергията, които създават световете в различните измерения (сфери на съществуване). В нашето измерение, или сфера, енергията приема формата на "атоми". За индусите времето, пространството и енергията представляват едно и също нещо разглеждано от различни ъгли.


ПЪРВИТЕ ОТКРИТИЯ

През 20 век науката за първи път установява, че времето и пространството са всъщност наистина едно и също нещо, и че енергията, която създава света е част от времето и пространството, вечносъществуваща като част от тях. Според индуизмът звукът "Аум", който създава света чрез време, пространство и енергия, се проявява под формата на вибрация. Това е вторият факт, който науката успява да установи като истина през 20 век, когато квантовата механика доказва, че енергията, която създава всичко във Вселената в основата си е просто съвкупност от различни трептения.

СЪЗНАНИЕ

Второто качество на Сат е, както казахме, Съзнателността. Сътворение от гледна точка на тази религия не би могло да се случи без тези 2 качества - сътворение на Вселената и съзнателност, която да възприеме тази Вселена. Съзнателността е качество на Сат, което влизайки в контакт със Силата на Създаване, или с други думи - със създадената Вселена, създава индивидуалното съзнание, което в индуизма се нарича "Читта". Когато има време и пространство автоматично има разделение поради различен период или различно местоположение. Когато има и енергия, която да създава обекти, то тогава всеки един сътворен обект ще съществува в различен период и различно местоположение - индивидуалността става неизбежна. Ако няма време, пространство и енергия, няма да има и индивидуалност. Ако няма индивидуалост не би могло да съществува и "Читта", или с други думи - човешката душа, която е способна да бъде съзнателна към сътворената Вселена. Това е третият факт, който отново бива установен като истина през 20 век благодарение на модерната технология. Едно от най-големите научни открития на всички времена е фактът, че Вселената съществува само като потенциал, но не и като реалност, ако не присъства човешкото съзнание. Тоест когато съзнанието е присъстващо, трептенията, за които споменахме по-рано навлизат в съзнанието ни, което в буквалния смисъл ги превръща в реални обекти. Така ние възприемаме целия свят - съзнание, което превръща чист потенциал под формата на трептения в реалност чрез петте ни сетива. Без съзнание, което да възприеме Сътворението, то не съществува като реалност. Или с други думи, ако нямаше нито едно същество, което да съдържа съзнателност в себе си, цялата Вселена в буквалния смисъл няма да съществува, колкото и анти-логично да звучи.


Тоест науката открива истината в думите на индуизма - съзнанието и вселената трябва да бъдат в контакт, за да може да има живот. В човешкото съзнание "Читта", се поражда "Будди" (интелектът) - това качество на човешката душа, което е способно да мисли. От нашите мисли се поражда "Ахамкара" - нашите идентификации, които изграждат човешкото Его, а информацията, които интелектът ни използва за да мисли се добива чрез "Манас" - човешките сетива, които долавят всичко около нас и го доставят до съзнанието за възприятие.


В случай, че решите да споделите нашата статия, ще ви помолим да прикачите името ни "Mind Transcended" като източник. 
Благодарим ви, че отделихте времето да прочетете статията ни!
Powered by Blogger.