Мъдростта на Аристотел относно източника на живота

July 21, 2019

Според Аристотел, всяко нещо има източник, материалност, форма и завършеност (цел). Семето например, е източникът на дървото, неговата материалност са всички елементи, които го изграждат, неговата форма е това, което е в момента, а завършеността е това, което ще бъде когато достигне пълния си потенциал. Всяко нещо познато за нас има свой източник. Самата идея за себесъздаване е непонятна за нас. Ако нещо трябва да се създаде от самосебе си, то това означава, че то трябва да е съществувало преди да е създало себе си.

БИТИЕ

Според древногръцкия философ всяко нещо има определена стойност на битие в себе си, и всяко нещо e способно да създаде само и единствено нещо с по-малко или с равностойна стойност нa собственото си битие. С други думи нищо не може да създаде нещо повече от себе си. Камъкът не може да произведе дърво, дървото не може да произведе животно и т.н.. Всяко парче живот има интелект в себе си, който е способен да създава нещо по-просто от себе си или нещо равностойностно на себе си, но никога не и нещо с по-голяма стойност на битие присъщо за самото него. Човекът ражда човек, дървото-дърво, камъкът-камък.


Наблюдавайки света около нас разбираме, че всяко едно парче битие се различава по стойност от другите - камъкът е с по-малко битие от дървото, то е с по-малко битие от животното, животното е с по-малко битие от човека, човекът е с по-малко битие от планетата, следователно достигаме до логичния извод, че всяко едно нещо е създадено от нещо с по-голяма стойност на битие от себе си. Този принцип следователно може да продължава до безкрайност. 

ИЗТОЧНИКЪТ НА ЖИВОТА

Самата идея за прекратяване на този безкраен процес е също непонятна за нашия интелект. Ако си представим, че има някакъв източник, в който се съдържа потенциала за всяко битие във Вселената и той е последната дестинация от която е създадено всяко едно друго битие, то тогава този източник трябва да има свой източник, защото отново опираме до факта, че нищо понятно за нас не може да се самосъздаде от самосебе си. Ако пък кажем, че нещо може да породи друго, което да има повече битие от самото него, то тогава сме изправени пред въпроса "откъде идва допълнителната разлика в битието?"


Например ако числото 1 породи число с по-голяма стойност на битие от себе си, като числото 3, то тогава сме изправени пред факта, че разликата в битието от 2 се е породила от нищото и пак опираме до заключението, че нищо не може да се самосъздаде. Това е и причината всяко едно парче битие да може да създаде само и единствено нещо с по-малко или с равностойностно битие на себе си според Аристотел . Единственият изход от това безкрайно въртене в кръг е идеята за вечността, а именно, че източникът винаги е съществувал и ще съществува, той не е бил самопороден нито ще бъде заличен. Тъй като този изход сам по себе си остава вечно неразбираем за човека, то тогава всяка една идея опитваща се да обясни източника не е нищо повече от игра на думи.


В случай, че решите да споделите нашата статия, ще ви помолим да прикачите името ни "Mind Transcended" като източник. 
Благодарим ви, че отделихте времето да прочетете статията ни!
Powered by Blogger.