НАЙ-ГОЛЯМОТО УДОВОЛСТВИЕ ОТ ЖИВОТА


Следната статия е интерпретация на Платонската перспектива относно удоволствието от живота. Според Платон, човекът съдържа три основни принципа в своята собствена конституция, които определят насоката и качеството на житейския му опит. Първият принцип е този, чрез който човек учи, вторият е този, чрез който човек е страстен, третият е този, чрез който човек действа. Първият принцип намира своя източник в интелекта, вторият принцип в чувствата, а третият в телесните нужди.

В ТЪРСЕНЕ НА НАЙ-ПРИЯТНИЯ ЖИВОТ

Всеки един от тези принципи има своите удоволствия. Характерът на всеки човек е изграден от тяхната съвкупност. Човекът, в който принципът на интелекта е доминиращ е този, който изпитва любов и желание към истината и знанието; "философ" би бил добър термин за да определим този тип характер. Човекът, в който принципът на страстта е доминиращ е този, който изпитва любов и желание към чест, слава, уважение, популярност и владетелство; "амбициозен" би бил добър термин за да определим този тип характер. Човекът, в който принципът на действието е доминиращ е този, който изпитва любов и желание към удоволствията на материалния свят - задоволяване на всички телесни нужди за оцеляване и възпроизводство, както и задоволяването на всички ненужни желания, които имат необходимост от нещо материално; "материален" би бил добър термин за да определим този тип характер.


Ако попитаме всеки един от тези три характера, кой според тях води най-качествен живот изпълнен с удоволствие, всеки ще защити своята собствена позиция. Материалният човек ще каже, че ползата от материалното богатство е по-голяма, отколкото честта и знанието. Амбициозният човек ще каже, че животът като слуга на физическото и материално удоволствие е просташко, докато удоволствието от придобиването на знание, ако не допринася никакво отличие над останалите е безмислено, поставяйки славата и популярността на първо място. Философът ще бъде на мнението, че знанието и истината носят най-голямото удоволствие за човека, тъй като чрез знанието човек вижда истинската същност на живота. Следователно критерият за определянето на това кой от трите характера води по-качествен и стойностен живот трябва да се търси в нивото на удоволствие, което всеки един от тях изпитва. 

РАЦИОНАЛНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Платон сравнява първо материалиста с философа като задава въпроса: "Кой от двамата има по-голямо ниво на удоволствие?" Според него, трябва да е философът, тъй като материалният човек се занимава със задоволяването на тези нужди, които всеки един човек задоволява от необходимост за оцеляването си, но никога не е проявявал интерес към знанието и истината, следователно никога не е изпитвал удоволствието от тях? Философът още от ранна възраст е изпитал материалните удоволствия, тъй като те са присъщи и необходими за оцеляването и запазването на вида ни, но за сметка на това е изпитал и удоволствието от истината и знанието, следователно неговото ниво на удоволствие е по-голямо от това на материалния човек, имайки в предвид, че е изпитал и двата типа удоволствие. Нека сравним сега и амбициозния човек с философа. Амбициозния човек, също като философа и материалния човек, е изпитал материалните удоволствия поради необходимост за оцеляването му, но също така е изпитал и удоволствието от това да бъде почитан и уважаван.


Но не е ли вярно, че всеки един човек, който се е отличил със своя характер, е уважаван от останалите в неговата среда? Материалният човек ще бъде уважаван от тези, които търсят матерални богатства, амбициозният и прочут човек ще бъде уважаван от тези, които искат да бъдат популярни и знаменити, философът ще бъде уважаван и почитан от тези, които търсят знание и истина. Следователно всеки един от трите характера е изпитал и удоволствието от това да бъдеш уважаван и почитан, но амбициозният и знаменит човек също остава сляп към удоволствието от истината и знанието, следователно и неговото ниво на удоволствие ще бъде по-ниско от това на философа, който е единственият човек с опит и от трите удоволствия. В този ред на мисли достигаме до извода, че човекът имащ страст към знанието и истината води най-стойностен, изпълнен и щастлив живот.


В случай, че решите да споделите нашата статия, ще ви помолим да прикачите името ни "Mind Transcended" като източник.
Благодарим ви, че отделихте времето да прочетете статията ни!
Powered by Blogger.