Платон - най-голямото удоволствие от живота


Следната статия е интерпретация на Платонската перспектива относно удоволствието от живота. Според Платон, човекът съдържа три основни принципа в своята собствена конституция, които определят насоката и качеството на житейския му опит. Първият принцип е този, чрез който човек учи, вторият е този, чрез който човек е страстен, третият е този, чрез който човек действа. Първият принцип намира своя източник в интелекта, вторият принцип в чувствата, а третият в телесните нужди.

В ТЪРСЕНЕ НА НАЙ-ПРИЯТНИЯ ЖИВОТ

Всеки един от тези принципи има своите удоволствия. Характерът на всеки човек е изграден от тяхната съвкупност. Човекът, в който принципът на интелекта е доминиращ е този, който изпитва любов и желание към истината и знанието, това е философският характер. Човекът, в който принципът на страстта е доминиращ е този, който изпитва любов и желание към чест, слава, уважение, популярност и владетелство, това  е амбициозният характер. Човекът, в който принципът на действието е доминиращ е този, който изпитва любов и желание към телесните удоволствия, както и към задоволяването на всички желания, които са зависими от нещо материално, това е материалистичният характер.


Ако попитаме всеки един от тези три характера, кой според тях изпитва най-голяма степен на удоволствие всеки ще защити своята собствена позиция. Материалният човек ще каже, че ползата от материалното богатство е по-голяма, отколкото честта и знанието. Амбициозният човек ще каже, че животът като слуга на физическото и материално удоволствие е просташко, докато удоволствието от придобиването на знание, ако не допринася никакво отличие над останалите, е безмислено, поставяйки славата на първо място. Философът ще бъде на мнението, че знанието и истината носят най-голямото удоволствие на човека, тъй като чрез знанието човек вижда истинската същност на живота.

РАЦИОНАЛНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Платон сравнява първо материалиста с философа като задава въпроса: "Кой от двамата има по-голямо ниво на удоволствие?" Според него това е философът, тъй като материалният човек се занимава със задоволяването на тези нужди, които всеки един човек задоволява от необходимост за оцеляването си, но никога не е проявявил интерес към знанието и истината, следователно никога не е изпитвал удоволствието от тях. Философът още от ранна възраст е изпитал материалните удоволствия по необходимост, тъй като те са присъщи за оцеляването, но за сметка на това е изпитал и удоволствието от истината и знанието. Tака неговото общо ниво на удоволствие става по-голямо от това на материалния човек. Платон след това сравнява амбициозния човек с философа. Амбициозният човек, също като философа и материалния човек, е изпитал материалните удоволствия поради необходимост, но също така е изпитал и удоволствието от това да бъде почитан и уважаван.


Тук древногръцкият философ отново заявява логичната си гледна точка, че всеки един човек, който се е отличил със своя характер, е уважаван от останалите в неговата среда. Успешният материален човек ще бъде уважаван от тези, които ценят матералните богатства, успешният амбициозен човек ще бъде уважаван от тези, които ценят известието, успешният философ ще бъде уважаван и почитан от тези, които търсят знание и истина. Следователно всеки един от трите характера е изпитал и удоволствието от това да бъдеш уважаван и почитан, но амбициозният човек също остава сляп към удоволствието от истината и знанието, следователно и неговото общо ниво на удоволствие ще бъде по-ниско от това на философа, който е единственият човек с опит и от трите удоволствия. В този ред на мисли достигаме до извода, че човекът имащ страст към знанието и истината е най-удовлетворен.


В случай, че решите да споделите нашата статия, ще ви помолим да прикачите името ни "Mind Transcended" като източник.
Благодарим ви, че отделихте времето да прочетете статията ни!
Powered by Blogger.