Истината- източникът на красотата, доброто и вечното

July 12, 2019

Истината, както за древногръцките мислители, така и за просветените на изток, е аналогична на реалността. За тях това, което е неизменно, е по-истинско от това, което подлежи на промяна. За да бъде нещо истина, то трябва да бъде перманентно и непроменливо в своята природа. Всеки обект, подлежащ на промени в своята природа, означава че е непостоянен, изменим и следователно временен.

Музиката например, разсъждава Платон, сама по себе си е истина, защото независимо дали ще има обект, чрез който тя да бъде проявена или не, тя остава вечно съществуваща. Тя е потенциал, вроден в живота и човекът е този, който избира дали да се възползва от този потенциал, или не, но независимо от неговия избор тя съществува вечно. Следователно, в случая на арфата, музиката, която тя създава, е вечното и истинското, докато самата арфа (обектът) е променливото и лишена от истина, тъй като арфата е материален и следователно временен обект. Ако нямаше музика, нямаше да има и арфа. Тоест, понеже има истина, има и форма изразяваща тази истина. 


ЛЪЖА И ИСТИНА

Това, което не е истина, наричаме "лъжа", но лъжата е просто маскирането на истината, тъй като лъжа не би могла да съществува, ако няма истина, която да прикрие. Може ли човек да създаде истина от лъжа? Ако човек излъже, че е създал слънцето, то тази лъжа не може да бъде превърната в истина. Но ако човек каже истината, тя винаги може да бъде превърната в лъжа. Следователно истината винаги предхожда лъжата. Имайки това предвид, то тогава лъжата намира своя източник в истината, и тъй като продуктът никога не може да съдържа повече битие от източника си, то тогава лъжата никога не може да бъде великолепна колкото истината. Следователно лъжата е сянката, а истината е реалността така, както холограмата на даден обект е само негова видима илюзия, но не е самият обект. Тъй като истината е реалността, а лъжата е илюзията, то тогава истината трябва да е много по-великолепна и по-блага, отколкото илюзията така, както планината е по-великолепна от своята сянка. 

ПРИРОДАТА НА ИСТИНАТА

Ако казано дотук е вярно, то тогава доказахме, че истината също така доставя и по-голямо удоволствие от лъжата поради факта, че човек изпитва по-голямо удоволствие, когато види самата планина, а не само нейната сянка. Това, което доставя удоволствие на човека наричаме "добро", а това, което доставя "мизерия" на човека, наричаме "зло", следователно истината е също така и съвършеното добро. Ако истината е източникът на лъжата, която е нейната сянка, то тогава истината трябва да е и съвършеното красиво, докато лъжата, в опита си да прикрие истината, е грозна така, както планината е по-красива от сянката, която създава. Достигайки до извода, че истината е красива, добра и реална, а лъжата е грозна, зла и илюзорна, то тогава, разсъждава Платон, благородният човек трябва да се стреми към истината, ако иска да живее живот, изпълнен с удоволствие и красота.

В случай, че решите да споделите нашата статия, ще ви помолим да прикачите името ни "Mind Transcended" като източник. 
Благодарим ви, че отделихте времето да прочетете статията ни!
Powered by Blogger.