ИНДИЙСКИТЕ ВЕДИ И ДЪЛГЪТ НА ЧОВЕКА

April 22, 2020

Според индуистите, ведите (основните текстове на индуизма) представляват знанието за върховната Истина. Тя се предполага, че е трансцендентална на всичко познато за нас в материалния свят, дори на нашия интелект. Следователно е невъзможно да разберем върховната Истина, тя може единствено да бъде изживяна. Ведите представляват различни истории, които символизират многобройните ѝ аспекти. Тези символични истории могат да бъдат разбрани, но тяхното единство в Истината не е достъпно за интелекта, а само за личното изживяване. Опитът на интелекта да разбере Истината е аналогичен на историята за слона и неспособността на хората да видят цялостната картина. Знанието във ведите е споделено с човечеството от просветлени йогита и мъдреци, живяли преди хиляди години. Според индийските мъдреци, мистици и йогита ведическото знание може да бъде предадено на друг единствено от човек, който го е изживял лично, всички останали опити да бъде разбрана Истината пораждат различни философии, които държат човека в една безкрайна игра на мисловна дейност. Самите философии, произлизащи от интелектуалния опит на човека да разбере Истината, му помагат в живота. Животът ни в момента е базиран на филисофии, породени от опити за интелектуално разбиране на Истината. Благодарение на древногръцките философи, които са вдъхновили следващите поколения да използват разума си и да вървят по пътя в търсенето на знание, днес притежаваме технология, която е способна да спаси живот, да увеличава неговата продължителност и да улесни живота ни като цяло. Поради тази причина, макар и човек да е неспособен да разбере интелектуално Истината, нейните аспекти, предадени във ведите под формата на различни религиофилософии, са наистина полезни за земния живот. Ведическите текстове не са полезни единствено за стимулиране на човека да търси знание, но и за стимулирането му да търси духовно просветление. Ведическото знание се предава на друг като му се показва пътя към изживяването на Истината, а не чрез обяснението ѝ. Поради тази причина гурутата са изключителна важна част за търсещия просветление.


ДА БЪДЕШ ЧОВЕК

Казаното дотук служи като основа, върху която индийските йогита съветват човек да гради възгледите си за живота. На тази планета съществуват милиони различни видове организми. Всеки един има определени ограничения във възможностите си да възприема живота. Растенията нямат очи, за да виждат света около тях, нито кожа, за да възприемат различните усещания, нито пък уши, за да чуват мелодии. Тяхното възприятие за живота е наистина изключително ограничено спрямо нашето. Но те, също като нас, са живи същества. Животните са най-близкият вид организъм до човека, но дори и най-интелигентното сред тях е по-неспособно от 10-годишно човешко дете да възприема живота. Нашата способност да живеем притежава много по-голям капацитет от възможности спрямо капацитета на останалите организми. Когато видим някой, който дава всичко от себе си и прави всичко по възможностите си, но въпреки това не успява да се мери с нашите възможности в даден аспект, не ни ли натъжава това? Човекът обикновено приема за даденост своите възможности за възприемане на живота, не си давайки сметка, че той би могъл да бъде това растение или онова животно. Най-тъжното е, че растенията и животните дори не осъзнават разликата във възможностите между тях и нас. Като много по-способни същества, можем само да проявяваме състрадание към тези, които не са били надарени с тази възможност от природата. Вместо да приемаме за даденост човешкото тяло трябва да бъдем благодарни за възможността, която то ни предоставя.


ПО ПЪТЯ НА ПРОСВЕТЛЕНИЕТО

Колкото повече капацитет има дадено същество, толкова по-големи стават неговите отговорности - да имаш очи, но да не ги използваш, е трагедия. Да имаш разум, но да не го използваш, тогава какво е? Човекът е единственото същество, което е способно да задава въпроси относно същността на нещата и първоизточника, както и да търси техните отговори. Растенията нямат този капацитет, а за животните мисловността се състои в границите на оцеляването. "С голямата сила идват и големите отговорности" е казал Стан Лий, тук този израз важи с пълна сила - нашият човешки капацитет идва с определени отговорности, които би било жалко, ако пренебрегнем. Най-висшето постижение, което само човекът може да достигне, е просветлението (самадхи). Според ведантите човешката отговорност се състои в откриването на истинската си същност. Хората, които приемат за даденост човешката си същност, използвайки потенциала ѝ с цел гонене на нетрайни материална блага и удоволствия, се наричат "асури" (демони). С други думи "асура" е човек, който се отдава изцяло на света на илюзиите (мая) и оставайки невеж към възможностите си, пренебрегва дадената му възможност да достигне Истината. Според някои духовни учения такива хора се прераждат в животни, докато не им бъде даден нов шанс за постигане на просветление като преродени в човек. А тези, които изпитват благодарност за дадената им възможност, използвайки всеки момент от живота си в търсене на просветлението, се прераждат като деца на брамини (най-високият клас светци и мъдреци) в случай, че не успеят да го достигнат в този живот. Така, чрез възпитанието и дисциплинирането от брамини, човек получава голям тласък към просветлението в живота си.

В случай, че решите да споделите нашата статия, ще ви помолим да прикачите името ни "Mind Transcended" като източник. 
Благодарим ви, че отделихте времето да прочетете статията ни!
Powered by Blogger.