Какво е "Алхимия"? Теологията зад трансмутацията


Философският камък (lapis philosophorum) е смятан за най-върховната цел в алхимията. Според тази древна доктрина, чрез него човек е способен да трансформира живака в злато или сребро. Терминът "живак" в алхимичните текстове не трябва да бъде разбиран буквално, а по-скоро като символ на аспекти, непознати за материалния свят. Живакът е аналогичен на живота във всяко едно същество, докато златото и среброто, като най-перфектните метали, са символични на най-чистата и красивата му форма.

Да трансформираме живакa на камъка означава да проявим неговия потенциал да бъде диамант (най-съвършената си форма на съществуване) в реалност. Трансформирането на човешкия живак в злато символизира регенерирането на истинската човешка природа, или това което в будизма наричат „просветление“. Процесът на работа с живака във всичко съществуващо, така че то да се превърне в своята най-съвършена форма, се нарича "трансмутация". Тя може да се приложи дори и в ежедневието ни. Казано по друг начин - всяка ситуация е правилната стига да имаш очите да я видиш като такава. Всяко събитие може да бъде превърнато в злато чрез искуството на алхимията. Животът може да поднесе неочаквано неприятни моменти на всеки, но разумът на човек, е способен да ги превърне в злато. Според алхимията, живакът е есенцията на всички светове, които във физическия аспект на Вселената са наричани минерален, растителен, животински и човешки, както и есенцията на всички небесни светове, в които се предполага, че пребивават божествените същества наречени "ангели, архангели, херувими и т.н." Живакът, в буквалния смисъл, е аналогичен на "духът", на жизнената енергия, той е животът отвъд ума и тялото във всяко едно нещо.


ЖИВАКЪТ

Живакът се смята за проявление на това, което алхимиците наричат "Шимайим", преведено в библията като "Рай", познат в херметизма като "Огнените Води", в индуизма като "Чит", и в еврейската Кабала като "сефирата Кетер". Херметизмът използва една от най-лесно разбираемите аналогии относно този източник. Наричани "Огнените Води", те представляват първоначалната енергия, в която всички противоположности са обединени в едно цяло. Мракът и светлината, взаимовръзката на които създава всичко, са едно неделимо проявление. Този единен източник, според алхимията, представлява природата на "Бог". Тази природа, или енергия, е позната като prima materia (първична субстанция), от която самото Сътворение е изковано. Prima materia  се смята за най-върховното място, което живакът (животът в дадено същество) може да достигне. Сътворението, според доктрината, е започнало когато prima materia разделила себе си и дуалността била създадена.

В алхимията Огънят, бидейки най-висшият елемент, е символичен на духовния свят в битието познат като "Ацилут" в Кабалата. Водата, заедно със Земята, представляват физическия свят, който е противоположен на Ацилут. Тъй като и физическият и небесният свят са проявление на prima materia, или с други думи произлизат от един и същ източник, то тези противоположни светове представляват двете страни на една и съща монета. Поради тази причина физическият свят се възприема за отражение на небесния свят, тъй като отражението е идентично изображение, но обърнато наопаки. Ако всичко тук е материално и дуално, то всичко в духовния е невеществено и единно.


ВЕЛИКОТО ДЕЛО

Взаимовръзката между Огънят (небесният свят) и Водата (физическият свят) пораждат "живака" по естествен начин. Живакът е разум, който съдържа в себе си безграничен потенциал. Алхимията илюстрира неговата трансмутация като стоящ пред седем стъпала, символични на седемте състояния, през които трябва да премине, преди да се завърне в Рая (първоизточника). Първото стъпало е минералното, след което следват растителното, животинското, човешкото, двете божествени и последното бидейки "Бог". Илюстрацията представлява цялостна картина на това как божественият разум, който създава всяко същество, е един и същ, но проявява себе си в различните етапи на еволюцията, като последната дестинация е Шимайим - Раят. Последните 2 стъпки на еволюцията, след хомо сапиенс, продължават в небесния свят. Трансмутирането на живака в злато, което е аналогично на това животът да се завърне в Рая, се случва чрез "Философския Камък". Създаването на този камък, познато като magnum opus (Великото Дело), се извършва чрез първичната субстанция (prima materia). Следователно философският камък представлява, в определен смисъл, изкуството на трансмутация, което се придобива чрез различните човешки способности дадени му от природата. Чрез тези способности човекът трансформира себе си в това, което мистиците наричат "Йоги", идващо от "Йога", преведено като "Обединение". Философският камък е също така аналогичен на ключа за просветлението, чрез което индивидът придобива елексира на безсмъртието отвъд прераждането.

Автор: Васил Стоянов
Powered by Blogger.