БУДИСТКИЯТ ЖИВОТ НА "ОТКЪСВАНЕ"

October 13, 2019

Думата "откъсване", сама по себе си означава да бъдеш отделен от нещо. Когато този термин се използва в духовен смисъл, той съдържа дълбоко значение. Говорейки относно "откъсване" в този смисъл на думата, често се има предвид да откъснем себе си от всичко, което не сме, така че само това, което сме, да остане.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Всички материални притежания, които човек е събрал и заслужил са негови, но те не са него самия. Дори човешкото тяло е продукт на земята, върху която ходи, както и на природните закони, довели до съществуването му. Това, което вдъхва живот на тялото, наричаме "душа", която съдържа индивидуалния ум в себе си, способен да оперира чрез мозъка. Всеки човек притежава ум, способен да възприема, разбира и мисли. Всички продукти на ума се проявяват в нашето съзнание. Всеки човек е сътворил своя ментален свят чрез петте си физически сетива. Това, което той чува, намирисва, вкусва, докосва и вижда, той запомня, следователно спомените на всеки човек се различават в зависимост от неговата култура и образование.Човекът обикновено определя всички свои идеи, предразсъдъци, вярвания, знания и изживявания като "него самия". Въпреки че когато бъде разгледан от различна перспектива, става ясно, че всеки един човек е съвкпуност от спомени, които са негови, но не са него. Каквато и мисъл човек да е способен да създаде, чрез разбирането и знанието си, тя няма да бъде него, така както тялото не е негов продукт. Когато индивидът се идентифицира със своята съвкупност от ментални и физически спомени, той започва да вярва, че те са неговото съществуване, и така нещата, които застрашават това съществуване, човекът натурално се опитва да елиминира или да избегне. Това привързване към погрешни възприятия относно кои и какво сме, ни държи слепи, в постоянен процес на мисъл върху ежедневни работи - кариера, пари, материални блага, телесни и емоционални удоволствия и т.н. Веднъж идентифицирал се с тези нетрайни неща, откъсването от тези ментални конструкции, чиято функция е да запазва тази идентификация, става трудно.

СМЪРТТА

Ако човек желае да опознае природата скрита зад завесата на своите собствени погрешни идентификации, той трябва да "убие" себе си, или с други думи - да убие фалшивото "Его", което смята за "Себе си". Изпълняването на тази задача натурално допринася откъсването на Аз-а от всичко останало в живота, независимо дали е материално или ментално. Да бъдем откъснати от материалните си притежания или ментално богатство не означава да не проявяваме интерес към тях или да ги смятаме за вредни и ненужни пороци. Физическият свят, сам по себе си, заедно с всичко в него, е част от живота, от самото Сътворение. Задължение на индивида е да познава това, което той е и това, което той не е, кога да използва ума си и кога да не го, на какво да се наслаждава и какво да избягва, така че перфектният баланс да бъде установен в самия него. Намирането и опознаването на нашето истиснко "Аз" не трябва да бъде причина да се опитваме да отричаме физическия свят или да го смятаме за ненужна част от Сътворението. Докато сме тук, ние сме подлежащи на неговите закони и трябва да уважаваме и почитаме интелекта, стоящ зад всичко, което ни заобикаля, като същевременно държим ума си незамъглен към това, което представлява Аз-а на всеки един от нас.

В случай, че решите да споделите нашата статия, ще ви помолим да прикачите името ни "Mind Transcended" като източник. 
Благодарим ви, че отделихте времето да прочетете статията ни!
Powered by Blogger.