ЧОВЕШКИЯТ УМ И ИЗТОЧНИКЪТ МУ - СПОРЕД ПЛАТОН

July 23, 2019

Следната статия е базирана на "Държавата" от Платон. Изображението в края на статията илюстрира обясненото в нея.
Човешкото зрение съдържа способността да вижда, а обектите около него съдържат способността да бъдат видяни. Обединени заедно пораждат термина "зрение". За да бъде осъществено "зрение" трябва да съществува посредник между очите и обекта, а именно светлина. Когато присъства светлина способността на обектите да бъдат видяни се проявява, както и способността на очите да виждат. Светлината, както всичко останало, има свой източник. Този източник е слънцето, но физическите очи, макар и способни да виждат, не могат да го видят директно.

ВЪОБРАЖЕНИЕ

Фактът, че човекът може да вижда образи дори и в пълен мрак, когато очите му са безполезни, означава че човекът притежава "трето око" или някакъв вътрешен аспект, който му позволява да вижда неща, които никой друг освен него не вижда, а именно породените образи в собственото си въображение. Вътрешното зрение на човека трябва също да отговаря на идентични условия - обект, който има способността да бъде видян и умение, което позволява на човека вижда. Тъй като всички образи в човешкото въображение нямат обективна физическа реалност, то това означава, че са трансцендентални (извън физическото). Следвайки тази логика, то тогава посредникът, който прави възможен акта за "наблюдение" на умствените образи трябва да е нещо, което човешкият интелект не може да види директно, но е подвластен на неговите излъчвания, така както физическите очи са способни да виждят ефекта на светлината, но не и да погледнат към нейния директен източник. ФИЗИЧЕСКО И МЕНТАЛНО РАЗДЕЛЕНИЕ

Следователно човешката менталност бива разделена на 2 основни части - физическа и интелектуална, както и на още 2 подчасти. Наблюдението чрез физическите ни очи, заедно с наблюдението чрез вътрешната ни способност за въображение, сформират физическата част, тъй като и двете зависят от физическия свят. Човешките очи виждат това, което е около тях, а въображението вижда само и единствено това, което е било видяно вече чрез физическите очи. Обяснено по-просто, всеки един образ в нашето въображение е спомен или компилация от спомени натрупани чрез физическите ни очи. Човек не може да си представи нещо, което никога не е виждал във физическия свят, но може да създаде нещо във въображението си, което да е съвкупност от това, което е видял с очите си. Въображението придава смисъл на дадена идея като я асимилира чрез познатите образи за човекa, това се нарича аперцепция (умствено възприятие). Когато човек вижда нещо с физическите си очи, той проявява мисъл върху него, когато вижда нещо в ума си, тогава той създава "вяра". Tъй като въображението няма обективна реалност във физическия свят, то тогава каквото и мнение човек да изгради въз основа на умствените си изображения, те остават съществуващи сами по себе си само и единствено под формата на "вяра". Незаивисмо дали мислим върху обекти от физическия свят или умствения, тази мисъл винаги може да бъде категоризирана само под формата на "мнение", тъй като всеки човек възприема обектите субективно.ИНТЕЛЕКТ

Интелектуалната част на човека се състои от разбиране и интелект. Разбирането е тази човешка способност, която трансцендентира физическите очи и въображението. Това е тази част от човешката менталност, която е извън формата, занимаваща се с прости идеи лишени от образи, като например разбирането на израза "люботва поражда щастие" - нито чувстовто, нито емоцията в това изречение имат някаква форма или образ и все пак човекът разбира интелектуално какво се крие зад тях. Самата способност за разбиране е мистерия сама по себе си. Ние знаем какво означава да "разбираме" - когато дадена информация извън нас попадне в синхрон с нашите знания. Но самата способност да извлечем разбирането от тази синхронизация на информация с нашите знания трябва да има свой източник. Разбирането не би могло да съществува само по себе си без да има някакъв интелект, който да съдържа в себе си тази способност. И тъй като източникът на всяко нещо е повече от това, на което е източник, то тогава източникът на разбирането трябва да е трансцендентално спрямо разбирането, така както въображението е трансцендентално спрямо физическото зрение. 

ЕДИНСТВОТО

Физическото възприятие на очите се занимава с форми, които имат материалност. Въображението се занимава само с форми, без материалност. Разбирането се занимава с перцепция извън материалността и извън формата. Следвайки тази логика, то тогава интелектът, който съдържа в себе си разбирането, трябва да е трансцендентално на разбирането, а именно той трябва да се занимава с нещо извън материалността, извън формата и извън разбирането. Това означава, че този източник, от който всеки един човек черпи разбиране, умствено възприятие и физическо възприятие сам по себе си не може да бъде разбран. В него се съдържат идеи, които умът може да възприеме само субективно, но никога и тяхната обективна реалност. Такива идеи са идеите за красота, доброта, справедливост и т.н.


Нашият ум е способен да разбира тези идеи само субективно, тоест той е способен да вижда определени обекти като красиви, добри и справедливи само и единствено спрямо собственото си умствено възприятие. Това, което за един човек е добро, красиво и справедливо, за друг е лошо, грозно и несправедливо, следователно идеи като тези сами по себе си не могат да бъдат разбрани от човека в тяхната истинска светлина и обективна реалност. Да възприемем всики тези идеи обективно, означава да възприемаме всички дуалности като единства. Това би било аналогично на това да възприемаме някой обект като твърд и мек едновременно, топъл и студен едновременно, голям и малък едновременно, и т.н. Всеки човек опитващ се да си представи обект имайки две противоположни качества едновременно е обречен на провал. Ако пък се откаже от въображението си и се опита да ги разбере интелектуално отново ще се провали, доказвайки на себе си, че и въображението му и разбирането му са безполезни когато се опитат да съзерцаят обективната реалност на Единството.


В случай, че решите да споделите нашата статия, ще ви помолим да прикачите името ни "Mind Transcended" като източник. 
Благодарим ви, че отделихте времето да прочетете статията ни!
Powered by Blogger.