Човешкият ум и неговият източник според Платон

July 23, 2019

В книгата си "Държавата", Платон представя неговата перспектива относно човешкия ум, която радикално променя начина, по който западният свят започва да го възприема. Според него, очите притежават способността да виждат, а обектите притежават способността да бъдат видяни. Когато тези два аспекта намерят контакт се създава "зрението" или "виждането". Платон допълва, че за да бъде осъществено "виждането" трябва да съществува посредник между очите и обекта, а именно светлината. Светлината е това, което обединява очите и обектите. Тя, както всичко останало, има свой източник. Този източник е слънцето, което очите, макар и способни да видят светлината му, не могат да видят самото него.

ВЪОБРАЖЕНИЕ

Философът след това прилага същата аналогия върху въображението. Фактът, че човек е способен да вижда образи в ума си, означава че притежава "трето око" или някакъв вътрешен аспект, който има способността да вижда форми. Вътрешното зрение на човека, според Платон, трябва също да отговаря на идентични условия - обект, който има способността да бъде видян и умение, което позволява на човека вижда. Следвайки тази логика, то тогава посредникът, който прави възможен акта на "виждане" на умствените образи трябва да е нещо, което човешкият интелект не може да види директно, така както очите не могат да видят самото слънце, но лъченията на този посредник правят въображението възможно. Ако този източник не може да бъде видян директно от интелекта, това означава, че е трансцендентален на него и следователно непознаваем по природа.ФИЗИЧЕСКО И МЕНТАЛНО РАЗДЕЛЕНИЕ

Платон разделя човешкия ум на 2 основни части - материален ум и трансцендентален ум. Всяка една от тези части е разделена на свои собствени две части (видимо мислене, вяра, разбиране и интелект). Наблюдението чрез очите, както и наблюдението във въбражението, сформират физическата част, тъй като и двете зависят от физическия свят - човешките очи виждат това, което е около тях, а въображението вижда това, което вече е било видяно. Тоест всеки един образ в нашето въображение е спомен или компилация от спомени базирани на видяното от физическия свят. Въображението придава смисъл на дадена идея като я асимилира чрез познатите на човека образи - това наричаме аперцепция (умствено възприятие). Когато човек вижда обект с физическите си очи, мисълта проявена върху него е мнение, а когато вижда нещо в ума си, това мнение се превръща във "вяра", тъй като изображенията във въображението не са тъждествени с реалността на физическия свят. Незаивисмо дали размишляваме върху обекти от физическия свят или менталния, тази мисъл винаги ще бъде "мнение".ИНТЕЛЕКТ

Платон разделя втората основна част на човешкия ум (трансценденталната) на Разбиране и Интелект. Очите се занимават с материалните обекти, въображението се занимава с формите лишени от материалност, а разбирането се занимава с абстракции, които дори нямат форма. Един прост пример, който отлично показва работата на разбирането е изразът "люботва поражда щастие" - нито чувстовто, нито емоцията в това изречение имат някаква форма или материалнсот, но все пак човек разбира какво се има предвид. Фактът, че разбирането се занимава с абстракции лишени от материалност и форма, означава, че то е трансцендентално на физическия свят. Платон продължава с мнението си, че разбирането не би могло да съществува само по себе си, а  трябва да се съдържа в нещо, което е трансцендентално на самото него. Разбирането е дуално по природа, то разделя света и поражда субективизъм. Идеите за "добротата, справедливостта, красотата и др.", макар и да имат различно значение спрямо личното разбиране на индивидуалния човек, самите идеи са идентични за всички. Според Платон, идеите в тяхната обективна реалност, която е отвъд субективното разбиране, се съдържат в това, което той нарича "Интелект" - най-дълбоката част на ума, която е трансцендентална на "Разбирането", тъй като разбирането, макар и да е отвъд материалността и формата, не може да обхване в себе си обективната реалност присъща на Интелекта.


В случай, че решите да споделите нашата статия, ще ви помолим да прикачите името ни "Mind Transcended" като източник. 
Благодарим ви, че отделихте времето да прочетете статията ни!
Powered by Blogger.