ЗА НАС:

August 06, 2019
Ние смятаме, че колкото по-осъзнат е човек, толкова повече полза ще види от живота. Нашата задача е да споделяме с вас мъдрост и знание датиращо от всички точки в историята ни, включващи различни философии, символизми, научни открития, религиозни учения и традиции. Надяваме се, че чрез информацията, която се стремим да споделяме човешкото съзнание ще се разшири, като също така човешкият разум ще бъде стимулиран към позитивно развитие от думите на древни мъдреци идващи от различни култури и нации живяли както в миналото, така и в настоящето.

- Mind Trasncended

Ако искате да споделите вашите статии, снимки или видеа с нас, използвайте следните методи за връзка с нас:

Е-майл: mindtransceded@gmail.com

Инстаграм: /mindtranscendedbg/


Фейсбук/MindTrasncendedBG/


We are of the opinion that the more conscious an individual is, the more he can get out of life itself. We share wisdom and knowledge  from all points in time, including different philosophies, symbolisms, scientific findings, religious teachings and traditions. Our goal is to expand people's awareness and polish their reasoning faculties by contemplating the words of wise men from all cultures and nations in history.

- Mind Transcended


If you wish to share your articles, images or videos use the following ways to get in touch with us:

E-mail
mindtranscended@gmail.com

Instagram: /mindtranscended/

Facebook/MindTranscended/
Powered by Blogger.