ЗА НАС:

August 06, 2019
Смятаме, че колкото по-осъзнат е човек, толкова по-интензивно възприема живота. Нашата задача е да споделяме мъдрост датираща от всички точки в историята ни, включващи различни религиофилософии, символизми, научни открития и традиции. Надяваме се, че чрез информацията, която се стремим да споделяме читателят ще стимулира себе си към духовно и интелектуално израстване.

- Mind Trasncended

За връзка с нас:

Имейл: mindtransceded@gmail.com

Инстаграм: /mindtranscendedbg/


Фейсбук/MindTrasncendedBG/
Powered by Blogger.