6 КРАТКИ ИСТОРИИ РАЗКРИВАЩИ СЪРЦЕТО НА ЗЕН

July 01, 2021СКАЛАТА

Един ден, вървейки си сред дивата природа, мъж попаднал на свиреп тигър. Той побягнал, но не след дълго достигнал ръба на висока скала. Отчаян да се спаси, слязъл по едни клони и увиснал над фаталната пропаст. Докато висял там, две мишки излезли от дупка в скалата и започнали да гризят клоните. Внезапно мъжът забелязал по клоните голяма дива ягода. Откъснал я и я сложил в устата си. Била невероятно вкусна!

Човешкият живот се намира между две вечности. Не можем да избягаме от смъртта, но можем да се наслаждаваме на настоящия момент.

ПРОСВЕТЛЕНИЕ

Един ден Зен Майсторът обявил, че млад монк е достигнал високо ниво на просветление. Новините предизвикали шум. Някои от монковете отишли да видят младия монк.

"Чухме, че си просветлен? Вярно ли е?", попитали те.

"Да", отвърнал той.

"И как се чувстваш?"

"Жалък, както винаги", отвърнал монкът.

Просветлението не означава липса на страдание, вълнение и всички емоции присъщи за човешката природа. То e тяхното приемане и наблюдаване без интелектуално осъждане.


МЕДИТАЦИЯ

Ученик отишъл при неговия учител по медитация и казал, "Медитацията ми е ужасна! Чувствам се постоянно разсеян, или краката ме болят, или постоянно заспивам. Ужасно е!"

"Ще отмине", отвърнал учителят

Една седмица по-късно ученикът отишъл отново при учителя си.

"Медитацията ми е прекрасна! Чувствам се толкова пълен, толкова спокоен, толкова жив! Прекрасно е!"

"Ще отмине", отвърнал учителят.

Медитацията няма качества. Тя не може да бъде "ужасна", нито "прекрасна", тъй като медитацията е съзнателността на тези качества.

СПОРЪТ

Двама зен ученици спорели относно знаме веещо се във вятъра.
"Това, което наистина се движи е вятърът", заявил първият.

"Не, знамето е това, което се движи", оспорил вторият.

Зен Майсторът, който минавал наблизо, чул спора и ги прекъснал.

"Нито знамето, нито вятърът се движи. Това, което се движи са умовете ви."

Реалността е такава, каквато е. В момента, в който умът се опита да я постави в рамките на думите, тя губи своята същност като се превръща в дуалност.

СКОРПИОНЪТ

Два монка миели паниците си в реката, когато забелязали скорпион, който се дави. Единият монк веднага го извадил и го оставил на камъните до реката. В този процес той бил улижен. Не след дълго монкът продължил да мие паницата си и скорпионът отново паднал в реката. Той спасил скорпионът отново и бил ужилен отново. Другият монк го попитал, "Приятелю, защо продължаваш да спасяваш скорпиона, когато знаеш, че е в природата му да жили."

"Защото да спасявам е в моята природа", отвърнал монкът.

Състраданието седи в основата на човешката природа, но егоизмът обикновено го потиска.

ДА СТАНЕШ УЧЕНИК

Един отшелник медитирал близо до река, когато млад мъж го прекъснал.
"Майсторе, искам да стана ваш ученик", заявил той.

"Защо?", попитал отшелникът.

Младият мъж се замислил за момент.

"Защото искам да открия Бог."

Майсторът станал рязко, хванал го за тила, завлякъл го до реката и потопил главата му под водата. След като го държал там около минута, докато той ритал и се борел да се освободи, майсторът най-накрая го извадил от реката. Младият мъж започнал да кашля вода и с нетърпение чакал да си поеме въздух. Когато се успокоил след известно време Майсторът проговорил.

"Кажи ми, какво искаше повече от всичко, докато беше под водата?"

"Въздух!", отвърнал мъжът.

"Добре тогава. Прибери се вкъщи и ела обратно при мен, когато искаш Бог толкова, колкото искаше въздух."

Духовният път изисква отдаденост, в която животът на човек вече не е приоритет. Докосването на Истината заема неговото място.

Тук можете да прочетете още пет кратки истории.

Powered by Blogger.