ВЕЧНОТО ЩАСТИЕ БЕЗ УСИЛИЕ


Човек естествено се стреми към щастие, а то може да пребивава в него само когато изпитва удоволствие. Удоволствието може да бъде изпитано физически и емоционално, когато задоволим наш интерес към нещо. Следователно всеки човек е в постоянен стремеж, в гонене на нещата необходими за задоволяване на собствените си интереси, тъй като придобиването им, на пръв поглед изглежда, че би означавало постоянно щастлив живот.

ЩАСТИЕТО ОТВЪН

Всеки индивид намира различни неща за приятни, следователно щастието на всеки един се крие в различни аспекти от живота. Когато човек придобие нещата, които задоволяват неговите интереси, той става щастлив. Приемайки казаното дотук, това означава ли, че щастието е нещо, което съществува в света извън нас, чакайки ни да го грабнем, или е нещо, което се поражда в самия човек? Не можем да отречем, че придобиването на определени материални неща, или интелектуални идеи, е необходимост, за да се чувства човек щастлив. Някои се задоволяват с малко, други с повече, но всеки изпитва някакви нужди за притежание, за да бъде щастлив. Всички неща са продукти на самия Живот. Може ли да съществува нещо веществено и осезаемо без то да бъде част от Живота? - Не, защото Животът е всичко, което е. Следователно всяко едно нещо, което може да възпламени щастие у човека, съществува извън него като част от Живота, но той е този, който определя какви ще бъдат неговите интересни, както и методите, които ще използва, за да ги задоволи, така че да бъде щастлив. От тази гледна точка, макар и нещата, които са способни да направят човек щастлив да са извън него, той е този, който определя кои ще използва и как ще ги придобие. Щастието е вътрешно създаване чрез външни неща.


ЩАСТИЕТО ВЪТРЕ

Човекът съдържа храм в себе си. Храм, който обзавежда с неща, жизненоважни за неговото щастие и здраве. Ако човек запълни своя храм с всички необходимости, които задоволяват интересите му, то тогава той е постоянно щастлив; гледа към Живота през прозореца на храма си и независимо какво вижда извън него е вечно щастлив, защото той самият се намира на красиво и приятно за него място. С други думи, когато човек приключи успешно неговото пътешествие в събиране на всичко, от което се нуждае за щастието си, той спира да се интересува от това с какви неща ще го замери светът около него, тъй като гледа на него през очите на вътрешното щастие. Когато човек обаче, има прекалено големи амбиции и цели, и е неспособен да придобие нещата, които ги задоволяват, той става нещастен. Желанието да придобием щастие автоматично се превръща в предпоставка за нещастие в случай, че се провалим да го получим. Нещастният човек започва да създава себе-разрушителни мисли, а те от своя страна създават равнозначни на тях емоции. Когато това се случи, той започва да ги излива върху света около себе си под формата на гняв, желание за надмощие над останалите, независимо в каква форма. Нещастният човек гледа Живота през прозореца на неговия жалко построен храм, винаги бидейки завистлив на храмовете на другите.


ВЕЧНО ЩАСТИЕ

Всяко нещо в света около нас е нетрайно, всяко едно рано или късно достига своя край. Следователно дори и този, който е задоволил всички свои интереси чрез придобиване на неща извън себе си, за да обзаведе храма вътре в себе си, е обречен да се превърне в нещастен човек, когато тези неща достигнат своя край. Най-благородният начин за постигане на вечно щастие е създаването на интерес у нас самите към нещо, което е вечно, така че когато го придобием, да запазим щастието до края на дните си. А единственото вечно нещо е самият Живот. Иронично всеки човек притежава Живот в себе си, всеки човек живее. Така че този, който възпламени искрен интерес към самия Живот в себе си, веднага достига вечното щастие, защото той вече притежава това, което е необходимо да задоволи този интерес, а именно самата способност да живее.

"Не ти трябва нищо, за да бъдеш щастлив. Трябва ти нещо, за да бъдеш нещастен."
- Муджи

В случай, че решите да споделите нашата статия, ще ви помолим да прикачите името ни "Mind Transcended" като източник. 
Благодарим ви, че отделихте времето да прочетете статията ни!
Powered by Blogger.