ФИЛОСОФСКИЯТ КАМЪК - АЛХИМИЧНИЯТ КЛЮЧ КЪМ ПРОСВЕТЛЕНИЕТО


Философският камък (lapis philosophorum) е смятан за най-върховната цел на алхимията. Според тази древна доктрина, чрез него човек е способен да трансформира живакът в злато или сребро. Терминът "живак" в алхимичните текстове, не трябва да бъде разбиран буквално, а по-скоро като символ за аспекти непознати за материалния свят. Следователно живакът е аналогичен на живота във всяко едно същество, докато златото и среброто, като най-перфектните метали, са символични на най-чистата и красива форма на живот.

Да трансформираме живакът на камъка означава да проявим неговия потенциал да бъде диамант (най-съвършената си форма на съществуване) в реалност. Трансформирането на човешкия живак в злато се определя като трансформирането на човек в най-висшата му форма на съществуване, или с други думи - да бъде превърнат в божество сравнение със съществата пребиваващи физическия свят. Този процес на работа с живака във всяко същество, така че да се превърне в своята най-съвършена форма, се нарича "трансмутация". Според алхимията, живакът е сътворителят на всички светове, които във физическия аспект на Вселената биват минерален, растителен, животински и човешки, както и сътворителят на всички небесни светове, в които се предполага, че пребивават божествата наречени "ангели, архангели, херувими и т.н." Живакът, в буквалния смисъл, е аналогичен на "духът", чрез който "Бог" сътворява, той е животът във всяко едно нещо.

ЖИВАКЪТ

Живакът се смята за проявление на това, което алхимиците наричат "Шимайим", преведено в библията като "Рай", познат в херметизма като "Огнените Води", в индуизма като "Чит", и в еврейската Кабала като "сефирата Кетер". Херметизъм използва една от най-лесно разбираемите аналогии относно източникът на живака. Наричани "Огнените Води", те представляват първоначалната енергия, в която всички противоположности са обединени в едно цяло. Тоест мракът и светлината, взаимовръзката, на които създава всичко, което е, са били едно цяло. Това е причината този източник да е наричан "Огнените Води", тъй като символизира обединението на противоположностите в едно цяло. Този единен източник, според алхимията, представлява природата на "Бог". Енергията на този "Огнените Води" е позната като "prima materia", преведено като "първичната субстанция", от която самото Сътворение се проявява. Prima materia или Шимайим, е считана за най-върховното място, което живакът (животът в дадено същество) може да достигне. Сътворението, според доктрината, е започнало, когато prima materia била разделена и първите противоположности (светлина и мрак) били създадени.

Oгънят, бидейки най-висшият елемент, е символичен на най-висшия свят в Сътворението познат като "Ацилут" в Кабалата. Водата (заедно със Земята) представляват физическия свят, който е противоположен на Ацилут. Тъй като и физическият и небесният свят са проявление на prima materia, или с други думи - произлизат от един и същ източник, то тези противоположни светове представляват двете страни на една и съща монета, следователно физическият свят е смятан за отражение на небесния свят, тъй като отражението е идентично изображение, но обърнато наопаки.

ВЕЛИКОТО ДЕЛО

Взаимовръзката между Огънят (небесният свят) и Водата (физическия свят) пораждат "живакът", или животът във Вселената, това е и причината библейският човек да бъде смятан за сътворен след създаването на Земята. Живакът е интелект, който съдържа в себе си потенциалът да бъде всичко. Алхимията илюстрира трансмутацията на живакът (интелектът) в злато (бог) като стоящ пред седем стъпала символични на седемте състояния, през които трябва да премине преди да се превърне в Бог. Първото стъпало е минералното, след което следват животинското, човешкото, ангелското и т.н. до "Бог".  Илюстрацията представлява цялостната картина на това как интелектът, който създава всяко същество, е един и също, но проявява себе си в различните етапи на еволюцията, като последната дестинация е Шимайим - prima materia. Последните 2 стъпки на еволюцията, след хомо сапиенс, продължават в небесния свят. Трансмутирането на живакът в злато, което е аналогично на това животът да се завърне в Рая, се случва чрез "Философския Камък". Създаването на този камък, познато като "magnum opus", преведено като "Великото Дело", се извършва чрез първичната субстанция (prima materia). Следователно философският камък представлява, в определен смисъл, изкуството на трансмутация, което се придобива чрез различните човешки способности, като знание, въображение, разум, съзерцание и сетивно възприятие. Чрез тези способности човекът трансформира себе си в това, което мистиците наричат "Йоги", идващо от "Йога", преведено като "Обединение" (да бъдеш едно с всичко). Тоест философският камък е също така аналогичен на ключът за просветлението, чрез което индивидът придобива елексира на безсмъртието.

В случай, че решите да споделите нашата статия, ще ви помолим да прикачите името ни "Mind Transcended" като източник. 
Благодарим ви, че отделихте времето да прочетете статията ни!
Powered by Blogger.