ВСИЧКО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ОТНОСНО ЧАКРИТЕ

September 25, 2019

От огромните спираловидни галактики до микроскопичните атоми, Вселената е изградена от въртящи се енергийни колела. Чакрите не са по-различни; думата идва от санскрит и се превежда буквално като "колело".

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЧАКРИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧОВЕКА?

Това, което наричаме "чакра" във връзка с нас, се смята за енергиен център, в който се пресичат "Нади". Думата "нади" се превежда като "енергиен канал" или канал, през който енергиите на финото тяло от човешката конституция се движат. Съществуват много на брой различни духовни философии и учения относно човешкото същество, което го разделя на различен брой тела, от които е изградено, като например емоционално тяло, ментално тяло, астрално тяло, енергийно тяло, физическо тяло и т.н. С цел улесняването на статията, ще разгледаме човешкото същество като изградено от материално тяло и енергийно тяло. Енергийното тяло, както е споменато по-горе, съдържа енергийни канали (нади), които са около 70 000 на брой. Енергията, която минава през тези канали се нарича "прана" ("чи", "ки" и т.н.).

Думата "прана" се превежда като "първична храна" или "даващата живот сила". Тази енергия поддържа клетките в тялото живи, следователно е наричана понякога и "въздух", тъй като кислородът във въздуха е препращан до всички клетки чрез хемоглобина в кръвта ни, за да могат те да функционират. Това описание на прана обаче не е пълната истина. Когато казваме "прана", имаме предвид силата, която създава един цял аспект, без който физическото съществуване става невъзможно, тя е навсякъде в простарнството, а това, което наричаме "въздух" и неговите съставни части са само носители на прана, но те самите не са прана.


Тези енергийни канали се пресичат в някои точки и енергията преминаваща през тях засяда във вихърно движение. Можете да си представите тази енергия преминаваща през надите като течащи реки. Когато се опитате да прекосите силно течаща река не е много лесно нали? Представете си, че стоите в точка, в която течащи реки от всички посоки се пресичат. Ако се намирате в тази точка вие не бихте могли да излезете, стига силата на течението да е достатъчно силна. Това е добра аналогия на това как чакрите са създадени. Колкото повече нади са пресечени в определена точка, толкова по-голяма и мощна е чакрата.

[ Нади ]

Съществуват седем основни точки, в които енергийните канали се пресичат. Тези точки ние познаваме като седемте основни чакри. Въпреки това, китайската акупунктурна медицина се базира на такива точки, които са много повече от тези седем. Тези точки също са чакри, но в по-малък мащаб, тъй като не се пресичат толкова много нади в тях. Акупунктурната медицина може да излекува главоболие като се стимулира крака. Как? - Имайки предвид, че надите са енергийни канали и акупунктурните точки са чакри, то тогава ако има проблем в чакра намираща се в крака, това може да доведе до блокиране на течащата енергия от крака към главата. Следователно става възможно лекуването на главоболие като се поправи блокираната чакра в крака и позволяването на енергията отново да протича нормално.КАКВА Е СУБСТАНЦИЯТА НА ЧАКРИТЕ?

Енергиите, течащи през енергийните канали с цел създаването на чакрите, са с различно ниво на "гъстота". Според индуистката философия, всяка една форма и всеки един обект, включително и енергията, която тече по тези канали, е проявление на 3 "гуни", които съществуват в едно общо вселенско съзнание. Всяка една "гуна" представлява различна от останалите честота на вибрация. Имайки предвид, че енергиите, които се движат през надите са с различна гъстота, то тогава изглежда логично да заключим, че всяка една чакра е с различна плътност зависима от енергийните канали, които я изграждат. Под "различна плътност" се има предвид различен аспект от енергийното тяло на човека. Тръгвайки от първата към седмата чакра, плътността става все по-фина и по-фина. Едно добро въображаемо упражнение, чрез което можем да визуализираме това обяснение, представлява представата, че държим единия край на въже в ръката си, а в другия му край е завързана топка, която виси надолу. След, което си представяме, че придаваме кинетична енергия, или с други думи, задвижваме топката, така че тя да започне да се движи в кръг, докато виси. Aко въжето е дълго, със сигурност ще можем да видим орбитата, която топката следва. Но нека сега си представим, че срежем въжето на половина. Топката ще започне да се движи по много по-къса орбита и става по-трудно за нас да видим кръговото ѝ движение, тъй като топката продължава да се движи със същата скорост, но разстоянието в орбитата е по-малко. Ако срежем въжето с 99% от оригиналната му дължина, то тогава топката ще изглежда сякаш е в покой. Това визуално упражнение ни дава една абстрактна идея на това как вибрациите (движението) могат да изглеждат като материални обекти (атоми например) и как дадена чакра може да бъде по-фина или по-гъста, в зависимост от средната стойност на вибрациите, които я изграждат.

ТРИТЕ ОСНОВНИ НАДИ

Съществуват три основни енергийни канала в тялото. Първият е познат като "Сушумна", който е разположен вертикално на нивото на гръбначния стълб. Според индуистките учения, това е каналът, през който енергията "Кундалини" се движи нагоре, за да доведе индивида до просветление. Другите два канала са наречени "Ида" и "Пингала"; всеки един от тях е двупосочен, или казано по друг начин, енергията може да тече нагоре и надолу през тези енергийни канали. Трите канала са аналогични на Ин-Ян и пътят на Дао по средата, както и на трите колони в Кабалата.

[ Сушумна, Ида и Пингала ]Течащата през Пингала и Ида енергия може да бъде използвана по два начина - да заздравим и балансираме всички чакри и да отворим вратата към по-високи нива на съзнателност като насочим тази енергия нагоре, или да бъде използвана с цел проявяването на нещо във физическия ни живот като насочим енергията надолу. Чакрите отговорят на седем основни нива на съзнанието. Когато "отворим" определена чакра, изпитваме много дълбоко разбиране относно състоянието на съзнанието асоциирано с тази чакра. Чакрите също така са асоциирани и със седемте основни цвята, които възприемаме (червено, оранжево, жълто, зелено, синьо, индиго и виолетово). Доминантните цветове в живота ни стимулират чакрите асоциирани с тях. Седемте чакри отговарят на следните състояния на съзнанието:

- Чакра 1 (Муладхара) - намираща се в перинеума, свързана с оцеляването. Нейният елемент е "Земя".


- Чакра 2 (Свадищана) - намираща се в долната част на корема, свързана с емоционалността и сексуалността. Нейният елемент е "Вода".


- Чакра 3 (Манипура) - намираща се в слънчевия сплит, свързана с личната воля и сила и енергията на метаболизма. Нейният елемент е "Огън".


- Чакра 4 (Анахата) - намираща се в близост до гръдния кош, свързана с любовта. Нейният елемент е "Въздух".


- Чакра 5 (Вишуда) - намираща се в гърлото, свързана с комуникацията и креативността. Нейният елемент е "Звук".

- Чакра 6 (Аджна) - намираща се между веждите, свързана с ясно-видството (ясното виждане на нещата), интуицията и въображението. Нейният елемент е "Светлина".


- Чакра 7 (Сахасрара) - намираща се върху темето на главата, свързана със знанието и разбирането. Нейният елемент е "Мисъл".


Както най-вероятно сте забелязали, "звукът, светлината и мисълта" са използвани по-горе като "елементи", въпреки че според индуизма съществуват само 5 eлемента (земя, вода, огън, въздух и етер). Етерът се смята за не изцяло веществен, следователно не се взима в предвид, когато се говори за физическия свят. А всичко извън етъра се смята за божествено и трансцендентално на четирите елемента, които съставят физическия аспект от битието. Етърът е шаблонът за четирите физически елемента, за това във връзка с чакрите го наричаме "звук", тъй като звукът е вибрация и всеки обект във Вселената съществува под формата на вибрации. Шестата чакра е асоциирана със Светлината, тъй като тя е необходима за ясновидството. Ясното виждане на природата на нещата се случва само когато разумът ни е осветен от разбирането за висшите принципи, които Платон наричал "идеали" или "форми". Тоест тук не става дума за светлината на физическото слънце, а за светлина, която илюминира човешкия разум и той става способен да съзрее абсолютните истини. Седмата чакра е асоциирана с Мисълта, защото според Херметизма, индуистката философия и най-влиятелните философи живяли в древността всичко е създадено чрез менталнa сила.КУНДАЛИНИ, ИДА, ПИНГАЛА И СУШУМНА

Чакрите са най-вече свързани с богиня на име "Кундалини". Тя е илюстрирана като спяща змия, навита три и половина пъти около първата чакра, намираща се в перинеума. Името, което носи тази богиня идва от думата "Кундала", което означава "навито в топка". Според индуистката традиция, когато Кундалини се събуди, тази богиня тръгва нагоре, минавайки през всяка една чакра, докато не достигне Сахасрара. Със своето проникване във всяка една отделна чакра, тя носи "просветление" на човека oтносно чакрата, в която е проникнала. Когато пътешествието на Кундалини достигне своя край, индивидът се счита за напълно просветлен. Както беше споменато по-рано праната, която минава през Ида и Пингала може да бъде използвана по два различни начина - да проявява или да просветли. Праната навлиза основно в нас през Сахасрара и върви надолу към Муладхара, докато Кундалини енергията, когато бъде събудена, върви отдолу нагоре. Въпреки че енергията навлизаща в нас през Сахасрара естествено се стреми надолу, ние сме способни да я насочваме и нагоре. Според монковете войни, които практикуват шаолин, праната, която те наричат "чи" или "ки", може да бъде насочвана в различни части на тялото чрез стомаха. С други думи, когато праната навлизаща в тялото достигне третата чакра, силната воля като аспект на съзнанието, е способна да я навигира. Енергията може да бъде насочена нагоре като се фокусираме върху по-висшите чакри. По този начин нематериалните измерения на живота се отварят за нас. А древногръцките философи, както и йогите, които не са, и не използват времето си в преследване на материалните си нужди и импулси, са доказателство за това.

Автор: Васил Стоянов
Powered by Blogger.