СЪВЪРШЕСНТВОТО И КРАСОТАТА ОТ ПЕРСПЕКТИВА НА ДРЕВНИТЕ ФИЛОСОФИ

September 10, 2019

Думи като "съвършенство" и "красота" крият огромно количество знания. Нашето често погрешно употребяване на тези думи обаче, изглежда е обезценило тези знания. Ежедневно употребяваме тези термини, когато говорим за места, хора или идеи, които всъщност нямат общо с реалния символизъм скрит зад тези думи.

КАКВО Е СЪВЪРШЕНСТВО?

Първата характеристика на съвършения обект е, че неговите съставни части са организирани по възможно най-хармоничния начин. Втората характеристика на съвършеното е способността да породи идентичен ефект във всичко и всеки. За този, който се опитва да постигне своите цели изглежда естествено да вярва, че те са съвършени, защото допринасят смисъл в  неговия живот. Въпреки това, субективните цели на един често изглеждат безполезни за всички останали, следователно това, което човек смята за съвършено е такова само в неговия личен ум. Всяка една цел, идея, място или нещо, поражда различни ефекти във всеки отделен човек, следователно нито едно от осезаемите за нас неща не може да бъде съвършено някога. Единственото съвършенство е самата Природа, защото всичко в нея подлежи на едни и същи закони и всичко съществуващо се проявява по възможно най-хармоничния начин познат за човека. Всички планети звезди, закони и принципи работят в перфектен синхрон, така че да създават Вселената, която познаваме заедно с всичките нейни аспекти.


Природата е съвършенство, защото също така поражда и идентичен ефект върху всичко, което съществува. Този ефект  е самата способност на съществуване и житейски опит. Всяко същество възприема света чрез самото си съществуване и заложените му способности, а от нас зависи как ще ги използваме. Но независимо дали ще направим нашия житейски опит щастлив или нещастен, ефектът приложен върху нас е вечно идентичен - способността ни да живеем. Следователно, тъй като всичко в природата се случва по най-хармоничния начин, и тъй като тя поражда идентичен ефект за всичко, то тогава самата Природа е единственото обективно съвършенство.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРИРОДАТА?

Природата трябва да е неограничен брой от възможности. Тъй като всяко същество вижда света през призмата на своя субективен ум, то би било истина да кажем, че за да може нещо да породи идентичен ефект върху всичко съществуващо и да бъде съвършено, това "нещо" трябва да съдържа безкрайността в себе си, така че да е способно да задоволи всяко едно желание. Само и единствено безкрайността може да задоволи субективния ум на всяко същество, защото единствено тя съдържа неограничен потенциал. И тъй като нищо не е ограничено в своите желания, всяко същество може да изпита това, за което копнее, а всяко нещо копнее за това, от което се нуждае. Това е Природата, а нейният ефект върху всяко същество е способността да живее в безкрайност. Така Природата е единственото съвършенство, в което всичко се движи в перфектна хармония, и която поражда идентичен ефект за всичко. Следователно само чрез поставяне на Съвършенството като наша цел, ние можем да продължим да се развиваме вечно, защото безкрайността няма граници спрямо нас.

КАКВО Е КРАСОТА?

Красотата е част от съвършенството. Както хората възприемаме света спрямо нашия личен ум, така и ценим красотата на даден обект различно. Без наклонности обаче, истината е, че колкото по-хармонично са наредени съставните части на обекта, толкова по-красив е той.


В Древна Гърция, мъдреците постулирали, че всяка една скулптура трябвало да бъде красива чрез създаване на нейните отделни части в хармония. Математиците изчислявали най-правилния хармоничен начин за построяването на всичко спрямо пропорцията Ф (златночо сечение). Когато създавали скулптура на човешко тяло например, всички нейни части трябвало да бъдат направени спрямо тази пропорция. За тези хора живяли в древната ни човешка история, колкото по нехармоничен е бил даден обект, толкова по-грозен и извратен е бил той. Смятали, че ако грозни статуи и скулптури били налични в някой град, умовете на жителите също щели да станат извратени само чрез наблюдението върху тях.


КОЕ Е НАЙ-КРАСИВОТО?

Ако красотата означава хармония, то тогава не е ли вярно, че Вселената е най-хармоничното осезаемо нещо, тъй като всичко в нея е подредено и действа в перфектна хармония? Всяка една планета, звезда и галактика се сформира благодарение на хармония. Всяка субстанция е сформирана благодарение на хармония. Всяко едно небесно тяло се движи в хармония във връзка с неговите съседи. Всяка една клетка в тялото ни реагира на всяка друга чрез хармония. Не е ли тогава Вселената най-красивото нещо познато за нас?


Най-мъдрите философи живяли на нашата планета, смятали, че всеки продукт отразява малка част от своя Създател. Доброто поражда добро, злото поражда зло. Човекът, който няма понятие от физика, не може да създаде електрическа машина. А интелектът на този, който е способен на това начинание може да бъде проследен чрез изучаване на самата машина. Въпреки това, само защото човекът е способен да създаде такова средство, това не означава, че машината отразява пълната природа на своя създател. Следователно Вселената, въпреки че отразява малка част от интелекта на своя Създател, тя не го разкрива напълно. Природата е най-съвършеното, а Вселената е най-красивото. Това означава, че техният Създател трябва да бъде дори нещо повече. Но как може човек да разбере нещо, което е извън това, което той самият възприема като най-съвършеното и най-красивото?

В случай, че решите да споделите нашата статия, ще ви помолим да прикачите името ни "Mind Transcended" като източник. 
Благодарим ви, че отделихте времето да прочетете статията ни!
Powered by Blogger.