ЕДИНСТВОТО ЗАД ИЛЮЗИЯТА НА ИНДИВИДУАЛИЗМА


Следната статия представлява разсъждение върху перспективата на Джиду Кришнамурти относно единния източник на всяка личност. Какво означава да бъдеш "индивидуален човек", да бъдеш себе си? Твоето тяло? Твоето знание? Твоите вярвания? Твоите желания? Твоите предразсъдъци? Твоите мисли? Твоят характер? Твоята воля? Не е ли съвкупността на всички тези неща, които правят човек индивидуален? - Колекция от определени качества и характеристики, които определят човек като различен от останалите.

ТЯЛО

Всеки човек има тяло, което е част от неговата уникална "индивидуалност." Независимо от това как изглежда тялото, в основата му пребивава интелект наречен "гени", които го изграждат. Този интелект не принадлежи на теб, тъй като той прави теб "Теб" - персонажът в книгата не притежава неговия автор.

ХАРАКТЕР

Всяка една мисъл е продукт на информацията, която човек е събрал от света около него чрез слушане, виждане, докосване, вкусване и намирисване. Мисленето е постоянен процес в човешкия живот - мислене относно кариера, семейство, мечти, цели, бъдещи събития, минали събития и т.н. Всички тези мисли са продукти на информацията събрана от външния свят под формата на спомени. Следователно не само, че тялото не е твое, но твоите мисли, желания и предубеждения, които съставят цялостния ти характер, също не са твои, те са събрани от самия Живот.


ОСНОВНАТА ИСТИНА ЗА ЖИВОТА

Тялото, заедно с нашия характер, са продукт на Живота във Вселената. Единственото нещо, което принадлежи на човек е контейнерът, в който съхранява целия си житейски опит, или с други думи, неговото "съзнание." Това е и единственото нещо, което принадлежи на всеки един отделен човек. Съзнанието е единственото нещо, което не е продукт на света около нас и всяко изживяване се случва в него. Когато тялото умре и характерът събран чрез него го последва, това което остава е вечното и безсмъртно съзнание пребиваващо във всеки един човек. То няма индивидуалност, защото самото съзнание е лишено от тяло, мисли и всичко, което прави нещо или някой "индивидуален." Следователно съзнанието не принадлежи на точно определена личност, защото да бъдеш "някой" или "нещо" означава да бъдеш "индивидуален." За да може нещо да принадлежи на някой, този някой трябва да е създал това нещо, и тъй като "индивидуалността" се поражда в съзнанието, то всички индивидуалности са продукт на едно и също съзнание. Съзнанието, в този ред на мисли, е всеки и всичко във Вселената, тъй като целият житейски опит на всяка една личност, и всяка индивидуалност като цяло, се случват в него.

В случай, че решите да споделите нашата статия, ще ви помолим да прикачите името ни "Mind Transcended" като източник. 
Благодарим ви, че отделихте времето да прочетете статията ни!
Powered by Blogger.