АСПЕКТИТЕ НА УМА ОТ ПЕРСПЕКТИВАТА НА ЙОГА


Умът не е някакъв обект, който пребивава някъде правейки вършейки нещата, които върши. Различни духовни философии го описват по много по-съвършен и задоволителен начин, отколкото модерната психология. Едно от най-добрите обяснение относо ума идва от йога философията, която разделя ума на 4 основни части наречени Буди, Ахамкара, Манас и Читта.


БУДИ - ИНТЕЛЕКТЪТ

Първата част от ума, наречена "Буди", представлява интелектът. Думата "интелект" в този контекст се използва като синоним за "спомени". Петте сетива (допир, мириз, слух, зрение и вкус) събират информация от света около нас и я запазва под формата на спомени. Един прост пример за това е самият факт, че в момента сте способни да разберете този текст - имате спомени относно българската азбука и огромния набор комбинации от буквите съдържащи се в нея, които в момента възприемате като "думи". Вие сте събрали тази информация чрез слух и зрение. Използвайки вашето зрение може да уловите информация относно формите на дадени обекти, което ви дава способността да си представяте обекти в ума ви. Тоест целият процес на мисъл и въображение представлява актът на създаване на различни комбинации от нашите спомени.


АХАМКАРА - ЧОВЕШКОТО ЕГО

Този аспект на ума се отнася за нашите идентификации базирани на събраната от интелекта информация. Ако бяхте неспособни да събирате каквато и да било информация от външния свят, то вие не бихте могли да се идентифицирате с нищо от него. Повечето хора се идентифицират с много неща - тяхната работа, тяхното име, тяхната професия, тяхната религия, тяхното тяло, тяхното знание, тяхното семейство, тяхната нация, тяхната къща, тяхната кола, тяхната раса, и т.н. Нашите идентификации определят как ще използваме интелекта си. Например, ако се идентифицирате с определена религия, всичко асоциирано с нея започва да изглежда справедливо и добро за вашия интелект, а всяка друга религия изглежда несправедлива и зла. Тоест, вашият интелект работи само и единствено около вашите идентификации с цел да ги предпази, така се заражда и комфорната зона на човек. Поради тази причина "ахамкара" се смята за човешкото его, тъй като хората се идентифицират с неща, които не са самите те. Някои деца в Индия са обучавани да се идентифицират с цялата Вселена, защото по този начин няма да виждат нищо като отделно от тях, което е причината за зараждането на егото.

МАНАС - ВЕЛИКИЯТ ИНТЕЛЕКТ

Манас представлява спомените на тялото. Просто казано, този аспект на ума представлява информацията съхранена в нашето ДНК. Всяка клетка в нашето тяло съдържа ДНК нишка, която е по-дълга от 2 метра и широка 10 атома, ако е разпъната вертикално. Всяка една ДНК нишка има определени активирани и деактивирани гени в зависимсот от това какъв тип клетка създава, но въпреки това всички клетки в нашето тяло съдържат ДНК, което съхранява информацията относно цялата еволюция на Земята. Независимо колко забележителен е нашият мозък, само една единствена клетка в тялото ни съдържа трилиони пъти повече спомени, отколкото нашият мозък е способен да си припомни. Манас е също така считан за механизма, чрез който събирането на информацията от петте сетива се случва. Имайки в предвид, че манас представлява цялата информация в нашите гени, които изграждат самото ни тяло, то е нормално да направим заключението, че всъщност манас прави процеса на събиране на информация от тялото възможно.


ЧИТТА - ХРАНИЛИЩЕТО

Най-дълбокият аспект на нашия ум е наречен "Читта", той се счита за "контейнера", който съдържа всички потенциалности - той е хард диска на живота. Читта е интелектът, който съдържа в себе си всички спомени и информация относно всяко едно породено нещо, независимо дали е физическо или не. Също така е и интелектът зад всяко едно нещо във Вселената. Йогитата казват, че ако човек докосне този аспект на ума си, ще има достъп до всичко в Сътворението, тъй като всичко се съдържа там бидейки налично за употреба от другите аспекти на ума.

В случай, че решите да споделите нашата статия, ще ви помолим да прикачите името ни "Mind Transcended" като източник. 
Благодарим ви, че отделихте времето да прочетете статията ни!
Powered by Blogger.