АСПЕКТИТЕ НА УМА ОТ ПЕРСПЕКТИВАТА НА ЙОГА


Когато използваме думата „ум“ често имаме предвид способността на човек да мисли. В йогата нещата седят по съвсем различен начин. Мисловната дейност на човека е само един от четирите основи аспекта на ума. Тази наука представлява една от най-простите и все пак най-дълбоки перспективи за човешкия ум. Четирите основни аспекта са наречени буди, ахамкара, манас и читта.

БУДИ - ИНТЕЛЕКТЪТ

"Буди" представлява интелекта. Думата "интелект", в този контекст, се използва като синоним за "спомени". Петте сетива (допир, обоняние, слух, зрение и вкус) събират информация от света около нас и я запазват под формата на спомени. Един прост пример за това е самият факт, че в момента сте способни да разберете този текст - имате спомени относно българската азбука и огромния набор комбинации от буквите, съдържащи се в нея, които в момента възприемате като "думи". Вие сте събрали тази информация чрез слух и зрение. Използвайки вашето зрение може да възприемете информация относно формите на дадени обекти, което ви дава способността да си представяте обекти в ума. Следователно, целият процес на мисъл и въображение представляват акт на създаване на различни комбинации от вече наличните спомени.


АХАМКАРА - ЧОВЕШКОТО ЕГО

Ахамкара аспектът представлява нашите идентификации базирани на събраната от интелекта информация. Ако човек е неспособен да възприеме каквато и да било информация от външния свят, то той не би могъл да се идентифицира с нищо присъщо за него. Всеки човек се идентифицира с различни неща – работата си, името си, професията си, религията си, тялото си, знанието си, семейството си, нацията си, къщата си, колата си, расата си и т.н. Тези идентификации изграждат представата за индивидуалност. Нашите идентификации определят как ще използваме интелекта си. Ако например се идентифицирате с определена религия, всичко асоциирано с нея започва да изглежда справедливо и добро за нашия интелект, а всяка друга религия започва да изглежда противоположното на тези неща. Тоест, интелектът работи само и единствено около идентификациите ни с цел да ги предпази. Работата на интелекта около идентификациите създава предразсъдъци и вярвания, които се превръщат в навици, a навиците в комфортна зона. Поради тази причина "ахамкара" се смята за човешкото его. Някои деца в Индия са обучавани да се идентифицират с цялата Вселена, защото по този начин стават неспособни да виждат нещо като отделно от тях. По този начин те израстват като хора, които са заместили моралните учения с човечност.

МАНАС - ВЕЛИКИЯТ ИНТЕЛЕКТ

Манас представлява паметта на телата, от които е изграден човекът. В йогата има много видове памет - телесна памет, кармична памет, енергийна памет и др. Телесната памет от този аспект на ума представлява информацията съхранена в нашето ДНК. Всяка клетка в нашето тяло съдържа ДНК. Всяка една ДНК молекула в тялото ни съхранява информацията относно цялата еволюция на Земята. Независимо колко забележителен е нашият мозък, само една единствена клетка в тялото ни съдържа трилиони пъти повече спомени, отколкото нашият мозък е способен да съхрани. Манас е също така считан за механизма, чрез който събирането на информацията от петте сетива се случва. Имайки в предвид, че един от аспектите на манас представлява паметта в нашите гени, които изграждат самото ни тяло, то няма нищо странно в това, че всъщност манас прави процеса на събиране на информация от тялото възможно.


ЧИТТА - ВСИЧКО, КОЕТО Е

Най-дълбокият аспект на нашия ум е познат като "Читта". Той се смята за "контейнера", който съдържа всички спомени - той е хард дискът на живота. Йогините казват, че ако човек докосне този аспект на ума си, ще има достъп до всичко в Сътворението, тъй като всичко се съдържа там. Според един от най-известните мистици в момента – Садхгуру, можем да разгледаме човешкото същество като набор от спомени под формата на буди и манас, които образуват един мехур, а пространството, в което съществува самият мехур, представлява читта. Всяко едно нещо във Вселената е просто един мехур от спомени, който, когато се спука, остава само неговата вътрешност. С други думи, когато човек премахне своите идентификации с тялото и интелекта си, той пука мехура от спомени и става пространството, което се е съдържало в него. И тъй като пространството е безкрайно и идентично във всички останали мехури, то човек става едно с цялата Вселена. Това е читта – просветление относно единността на съществуването.

Автор: Васил Стоянов
Powered by Blogger.