ОТ ПЪРВИЯТ ОРГАНИЗЪМ ДО НЕВЕЖИЯ ЧОВЕК

July 30, 2019

Скоро ще се изминат 20 години откакто сме свидетели на двадесет и първия век сл. Хр. Човешкият мозък, такъв какъвто притежаваме в момента, е бил присъщ и за хората преди 200 000 години. Нашата планета е на 4.5 милиарда години и ние сме продукт на около 4 милиарда години еволюция - от първият микроорганизъм до "великия малък Бог", наречен "Човек".

ЕВОЛЮЦИЯ

Според приетата биологична теория за еволюцията, природата елиминира всички ненужни качества на организма, които му пречат на оцеляването и също така го дарява с нови качества, които му помагат в това начинание. Даряването на тези качества се осъществява в продължение на милиони години труд и потомство на вида организъм опитващ се да се приспособи в средата, в която се намира. Тъй като хората сме единствените същества на планетата, които имат способността да взимат решения въз основа на свободна воля, ние имаме способността да изберем хода на еволюцията оттук нататък. Ако човек, например, днес реши да тренира всеки ден ходене по нагорещени предмети и предаде тези гени на следващото поколение от родословното му дърво, което да продължи с тази практика, след няколко стотин хиляди години ходилата на хората от това родословно дърво ще са се адаптирали към новата среда и ще имат много по-издръжливи ходила на високи температури. И тази еволюция ще стане само, защото един човек е взел това решение днес. Този пример в мащаба на цялото човечество означава, че ние като цяло в момента определяме съдбата на бъдещата еволюция - ще дегенерираме умствено като не използваме интелекта си, или ще продължаваме да се развиваме духовно и интелектуално достигайки успехи, които дори не можем да си представим в момента. Гледайки положението в днешния век, пътят по който сме тръгнали изглежда сякаш е на кантар, тъй като множеството се отдават на телесните импулси, емоции и нужди, тотално потискайки висшите качества дарени ни от природата за 4 милиарда години еволюция, а именно разумът, въображението, креативността и интуицията. 


НЕВЕЖЕСТВО

От модерния човек преди 200 000 години до момента, можем да кажем, че еволюцията се е движела с доста висока скорост сравнение със застоя, в който се намираме в момента. Този застой се дължи на човешкото невежество, което се корени във вярата ни, че знаем всичко. Когато вярваме, че знаем всичко не виждаме смисъл и причина да продължаваме да търсим знание, тъй като смятаме, че вече го притежаваме. Много малко хора, сравнение с общата популация на Земята, са разбирали и разбират, че всъщност не знаем нищо и нашето високомерие е базирано на невежеството ни. Примери са хора като Алберт Айнщайн, Готфрид Лайбниц, Никола Тесла, Платон, Дайън Форчън, Джаги Васудев, Менли Хол, Хермес Трисмегист и много други. Всеки един от тях, макар и чрез различни методи, достига до идентично заключение, а именно, че животът е феномен, който не може да бъде обяснен чрез физически средства независимо колко силно се стараем. Благодарение на такива хора казваме, че се развиваме интелектуално и духовно все повече и повече, но така ли е наистина, или по-скоро масата хора си приписват постиженията на малкия брой гении, казвайки, "Вижте колко много сме постигнали, имаме телескопи и микроскопи, пращаме роботи до други планети, пишем поезия, създаваме музика и т.н." Но ако гледаме над нещата обективно, всъщност дегенерираме, защото технологичното ни развитие се развива с по-голяма скорост от тази, с която човечеството, като цяло, придобива мъдрост.

РЕЛИГИЯ И НАУКА

Нека вземем основните фактори, на които се базира човешкото невежество, че знаем всичко - религията и науката. И двете сами по себе си предават на човека знанието, от тяхната перспектива, за естеството и природата на съществуването, като първото се предполага, че трябва да предхожда второто. Абсолютно всеки разумен учен установява, че това е така поради фактите, с които разполага. Ето ги и тях - това, което знаем днес от науката е, че материята, която изгражда всичко във Вселената е продукт на нещо, което няма нищо общо с това, което петте ни сетива могат да доловят. С други думи - основата на всичко съществуващо във Вселената е нещо, което не може да бъде докоснато, видяно, вкусено, чуто и подушено, то няма маса, няма тегло, няма никаква солидност, няма дори и форма.


Науката в 21 век достигна момента, в който всеки човек разбиращ я, е изправен пред мисълта, че религията е предшественик на науката такава каквато я познаваме. Защо? - Защото днес знаем, че това което наричаме Вселена, е всъщност пространство, което седи върху "полета", като всяко едно поле създава различните видове частици, които изграждат атомите и молекулите, или с други думи, осезаемата за нас Вселена - това наричаме квантова физика. Тези полета има вероятност да са продукт на едно единствено поле, което учените разглеждат от различни ъгли, пораждайки гледната точка за множество такива. Това поле вибрира, точно както водата кипи когато е под висока температура. Макар и водата да е статична и неподвижна в съда, в който се намира, когато се нагрее до определена температура започва да образува различни форми, балончета с различни размери. По същия начин полето, което представлява Вселената, трепти и тези трептения се възприемат от нашето тяло, което също е продукт на това поле, като физически обекти, които стават достъпни за петте ни сетива. Това представлява реалността от гледна точка на днешната ни наука - поле с вибрации, които създават илюзията, че нашето тяло е изградено от материя, а не от нещо невеществено и неосезаемо за нас; създават илюзията, че всичко около нас е такова каквото го виждаме, макар и то в основата си да е просто чиста енергия под формата на вибрации. Другият основен фактор от науката, който играе голяма роля в човешкото невежество е теорията за "Големия взрив". Животът в 21 век не е лесен за повечето хора. Дори и човек да притежава много материални блага, това не гарантира, че животът няма да го смачка психически. Когато човек бъде размятан от живота по начини, по които дори не си е представял, че може, той се опира до атеистката гледна точка за света - "няма бог, ако имаше то нямаше да страдам." Следователно започва да търси идеи, които да затвърждават това негово мнение и естествено достига до теорията за големия взрив.


Незапознатият подрбно с теорията няма никаква представа какво представлява тя всъщност и какво лежи в нейната основа, разбира я погрешно и следователно остава с вярата, че Вселената се е създала от самосебе си. "Големият взрив" е името на теорията, но тя обяснява не "взрив", а разширяване. Това разширяване е всъщност разширяване на самото пространство, което наричаме Вселена, но теорията няма отговор за това какво е стартирало това разширяване, нито какво е имало преди него. Хермес Трисмегист е казал следното, "Разширяване означава движение, следователно как може нещо да се движи без да има някаква основа върху която да го прави?" Тоест как може самото пространство да се е разширило в "нищото"? Какво е това нищо? Как може нещо да се разшири в нищо? И тъй като пространството на Вселената се разширява и е безкрайно, кое е това което може да съдържа безкрайността в себе си? Днес още не знаем много неща, на които се базира теорията за "Големия взрив", като например защо и как материята е започнала да се възпроизвежда в по-голямо количество от своята противоположност - антиматерията, която е поддържала баланса, който на свой ред означавал "несъществуване". Откъде са се взели квантовите полета, които създават тази материя и антиматерия? Когато човек успее да съзерцае тези истини тръгва по пътя в търсене на знание, снабден с факлите на разума и интуицията, спасявайки себе си от невежеството в процеса. Свещените религиозни книги дават метафори и символики, с които търсещият на абсолютното знание да борави, но опирайки се до тяхната интерпретация от други невежи хора, които приемат буквално всичко написано в тях, той бива отклонен в грешната посока на невежеството, вярвайки в нещо, което не е изпитал лично за да знае дали е истина. Само когато човек осъзнае, че нищо не знае, и искрата на търсенето възпламени волята му, само тогава той може да се превърне в това, което трябва да бъде човекът, търсейки знанието чрез дадените му от природата уникални качества.


В случай, че решите да споделите нашата статия, ще ви помолим да прикачите името ни "Mind Transcended" като източник. 
Благодарим ви, че отделихте времето да прочетете статията ни! 
Powered by Blogger.