ПОДРОБЕН АНАЛИЗ НА ЧОВЕШКАТА ВОЛЯ

August 08, 2019


Като хора, притежаваме "воля", чиято цел е да насочва постоянното движение в живота ни в определена посока. Ние познаваме два вида воля - "истинска воля" и "принудителна воля".

КАКВО Е ВОЛЯ?

Волята е обединението между ума и действието. Човешкият ум преработва информацията от външния свят предавана ни чрез нашите, сетива и я запазва под формата на спомени. Благодарение на мозъчната функция да връщаме спомени, ние можем да използваме пълноценно нашия ум въз основа на преживяванията, които сме запазили до момента. Представете си за момент, че всеки път когато искате да напишете писмо, трябва да изучавате дадения език и неговата азбука, какъв кошмар само. Умът е средство, което ние използваме, за да усвоим информацията от един момент към следващия. Решение, което сме взели въз основа на информацията, която нашият ум e приел и усвоил, и което искаме да проявим в реалния живот, се нарича "желание". Всеки опит за реализиране на това наше желание се нарича "действие". Всеки път когато извършим "действие" ние упражняваме и "сила".

КАКВО Е СИЛА?

Силата е "съзнателна манипулация". Тя може да се прояви по два начина - "физически " и "ментален ". Физическата сила представлява съзнателна физическа манипулация чрез нашето тяло. Менталната сила е съзнателна манипулация на дадена ситуация чрез нашите спомени и мисли, тоест контролиране на ситуацията спрямо нашия интелект и неговата способност за анализиране и взимане на решения.

ИСТИНСКА ВОЛЯ

Истинската воля е тази, която идва от нашите най-дълбоки желания, които искаме да проявим в живота ни. Принудителната воля е проявяването на промяна, която не бихме желали да направим, ако имахме тази опция. От волята автоматично идва и прилагане на сила. Волята е приемането на действие, базирано на желанията на ума ни, а самото действие упражнява определен вид сила - физическа или ментална. Разбирайки какво представлява волята, ние имаме ключа към променянето на живота ни в посоката, която желаем. Волята е способна да приеме нещастията в живота и ни и да ги превърне в гориво.

Чрез нея можем да запазим информацията от случилото се нещастие и да я използваме като мотивация, да предотвратим повторното неприятно изживяване като работим по себе си. Волята идва от нашето желание, а нашето желание e продукт на ума ни. Следвайки тази последователност, стигаме до извода, че ако умът ни реши да не повтаря дадена грешка отново, то тогава това решение би могло да се превърне в гориво за нашата воля и бихме могли да спрем да виждаме дадена ситуация като "нещастна", а по-скоро като възможност да станем по-добра версия на себе си. Решенията на нашия ум са тези, които определят дали ще виждаме себе си като безпомощни и ще обвиняваме света и други хора за нашето нещастие, или ще вижадме себе си като същества способни да насочат живота си в посоката, която желаем чрез нашата истинска воля.
Ако страдаш то е заради теб, ако се чувстваш щастлив то е заради теб. Никой друг не е отговорен - само и единствено ти. Ти си твоят ад и твоят рай.
- Ошо

В случай, че решите да споделите нашата статия, ще ви помолим да прикачите името ни "Mind Transcended" като източник. 
Благодарим ви, че отделихте времето да прочетете статията ни!
Powered by Blogger.