СМЪРТТА ОТ ПЕРСПЕКТИВАТА НА КРИШНАМУРТИ И БУДИЗМА

July 26, 2019

Човекът е колекционер. Целият му живот представлява колекциониране на ценности - изживявания, знания, идеи, вярвания, и материални богатства от всякакъв вид. Всички тези неща са това, което наричаме "житейския опит" на човека и живеят само в неговите спомени, следователно всеки един от нас е една съвкупност от спомени.

ПРИСТРАСТЯВАНЕ

Всеки човек има различна колекция от ценности, към която е пристрастен. Някои артикули от колекцията му бидейки по-ценни от другите. Следователно животът от гледна точка на индивида може да се определи като непрекъснат стремеж към събиране/колекциониране на ценности. Всеки артикул от нашата колекция се намира в нея заради волята ни и труда вложена в неговото придобиване. Човекът колекционирал чрез суров и горчив опит цени всичките си спомени поради факта, че му е коствало много болка и страдание. Човекът колекционирал чрез хубави моменти цени всичките си спомени поради факта, че пораждат в него добри емоции. Независимо метода, чрез който индивидът е колекционирал житейския си опит, всеки цени колекцията си с цената на живота си. Следователно, колекцията на всеки индивид (житейският опит) играе голяма роля в оформянето на характера.


КАКВО ОЗНАЧАВА ДА БЪДЕШ КОЛЕКЦИОНЕР?

Какво означава да бъдеш колекционер? Колекцията представлява набор от артикули, които за нейният собственик са безценни, следователно не би ги дал за нищо на света. По същия начин човекът е пристрастен към своя житейски опит и не иска да се отрече от нищо в него. Това пристрастяване води естествено до страха от загубата. А страха от загубата води до завист. Завистта води до омраза към всичко, което застрашава загубата на нещо от нашата колекция, следователно голяма част от хората се страхуват от смъртта и я мразят. Рано или късно тялото на всеки един от нас остарява и става неспособно да се поддържа функциониращо - това довежда до прекъсването на колекционирането ни. Следователно смъртта е краят на процеса на събиране на ценности. Основната философия на будистите е откъсването от пристрастяването към всички материалности освен към идеята им за "Нирвана". Хората от времена отвъд времената познати за нас, са предали техните идеи под формата на различни учения и философии. А именно, че тъй като Сътворението няма начало, нито край, то колекционирането продължава вечно в различни тела, оттам идва идеята за прераждане. Най-висшата форма на съществуване е когато човек излезе от Колелото на Прераждането, а именно когато се отрече от пристрастяването си към самия процес на колекциониране. Представете си само, че имате активен мозък, но той не събира нищо, просто е съзнателен към всичко около него. Това е идеята за пълната свобода, тъй като няма нищо, което да породи ревност, омраза, пристрастяване и какъвто и да било друг земен аспект.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тази идея за универсално състояние на съществуване е породило и начина на живот, който есеите са водили - доброволна бедност и аскетизъм, отдавайки се изцяло на духовното си развитие, което ги направило едни от най-просветлените хора живяли някога. Според всеки "илюминиран" човек пребивавал Земята, нормалното състояние на човешката душа е радост и блаженство, така както нормалното състояние на тялото е здравословието. Следователно от тази философска гледна точка за смъртта следва, че когато човешката душа се откъсне от нуждата за продължително колекциониране, тя остава просто активна в нейното нормално състояние на радост и блаженство. Всеки човек прекарал голяма част от живота си в нещо, в крайна сметка го пуска щастливо да си отиде завинаги, тъй като пристрастяването към него е угаснало и самият той е доволен от постигнатото, така и човешката душа рано или късно се откъсва от нуждата за събиране на ценности доволна от това, че е изживяла и разбрала същността на живота.

Автор: Васил Стоянов
Powered by Blogger.