ЖИВОТЪТ - ИЗТОЧНИК НА НЕОГРАНИЧЕН ИНТЕЛЕКТ

July 19, 2019

Всеки човек притежава интелект. Използвайки го, той взима решения които превръща в свои действия и следователно определя своята реалност. Решенията представляват избори въз основа на мисли, а мислите са набор от знание. Създаването на компютъра, изучаването на човешкия мозък, писането на писмо, самият акт на говорене, всички тези неща са продукт на човешкия интелект.

ЧОВЕКЪТ - ОГРАНИЧЕН ИНТЕЛЕКТ

Въпреки всичко, човешкият интелект остава вечно ограничен. Мислите, които сме способни да създадем чрез ума ни винаги са само в границите на нашето познание, а нашето познание е ограничено. С всеки изминал ден ние разширяваме нашия капацитет на мислене чрез добиване на ново познание и все пак умът ни има определни граници за деня извън които не неспособен да мисли. Неограниченият интелект тогава, би представлявал интелект съдържащ в себе си познанието относно това от което всичко останало произлиза. Например лекарят може да изучава човешката анатомия по стотици хиляди различни начини, но ако има пълното познание относно ДНК което го изгражда няма да му се налага да изучава човешките крайници и органи по отделно за да разбере как е изградено човешкото тяло. ДНК е причината, а човешкото тяло е следствието. Ако човек знае причината, ще знае какво е и следствието. Човешкият мозък функционира по начин създаващ своя собствена субективна реалност. Следователно всеки човек има изградена за себе си реалност, която е съвкупност от лични предразсъдъци, мнения, виждания и вярвания. Ако това е така, то тогава конфликтът между хората става неизбежен, а когато има конфликт това означава, че обективната реалност, такава каквато е, не може да бъде възприета в истинската ѝ същност. Дъждът е благословия за жадния и проклятие за скитника. И двамата възприемат дъжда като различна реалност, но обективната истина в случая е самият факт, че вали дъжд - нищо повече, нищо по-малко.


ЖИВОТЪТ - НЕОГРАНИЧЕН ИНТЕЛЕКТ

Този принцип приложен към живота би означавал, че противоположности не съществуват, всички противоположности са различни проявления на едно и също нещо. Независимо за колко важни се смятаме, каквито и глупави малки неща да правим, смятайки ги за жизненоважни, обективната истина остава една, а именно фактът, че всички неща които можем да постигнем някога са крайно незначими и малки в сравнение с необятността на живота. Благодарение на животът ние можем да създадем телевизора, да отидем до Хаваите, да тичаме, да строим, да обичаме, да се смеем, да плачем. За да можем да правим всички тези неща, потенциалът да бъдат проявени трябва да съществува вроден в самия живот. Следователно крайната обективна реалност представлява живот, в който се съдържа потенциала за всичко, което би могло да бъде изпитано, измислено, изживяно или изобренето. И тъй като животът представлява източника на всичко, което е, то тогава той трябва да бъде и неограниченият интелект. Наричаме живота неограничен "интелект" поради причината, че това което смятаме за интелект от нашата човешка гледна точка е способността да работим с определена информация с цел създаването на нещо смислено, красиво и полезно. Животът съдържайки информацията в себе си относно всичко съществуващо, успява да работи с нея по възможно най-великолепния начин, така че да създаде звезди, планети, растения, животни и хора способни да мислят, да чувстват и да действат. Ако животът има потенциала да създаде цяла Вселена, включително и нас самите, то тогава нашият личен, индивидуален, субективен, материален живот сравнен с неограничения интелект не може да бъде нещо повече от живота на едноклетъчен организъм в сравнение с нашия капицитет.

В случай, че решите да споделите нашата статия, ще ви помолим да прикачите името ни "Mind Transcended" като източник.
Благодарим ви, че отделихте времето да прочетете статията ни!
Powered by Blogger.