ЖИВОТЪТ - НАЙ-ВЕЛИКОТО ИЗКУСТВО

July 24, 2019

Всяка индивидуалност има свои лични интереси. Дървото има интерес към слънчевата светлина и водата, животните имат интерес към храна и репродукция, човекът определя своите интереси спрямо традицията, в която е израсъл. Незавивисимо от интересите на всяка индивидуалност, те изискват определени изкуства чрез които да бъдат задоволени. Човекът чийто интерес е да бъде художник трябва да владее изкуството на рисуването, практическият физик трябва да владее изкуството да борави с високотехнологични машини, животното трябва да владее изкуството да ловува, растението трябва да владее изкуството да консумира слънчевата светлина и водата. Следователно всяко изкуство е средството, чрез което индивидът задоволява своите интереси.

НАЙ-ВЕЛИКОТО ИЗКУСТВО

Изкуството само по себе си е съвършенно и човекът е този който, ако го увладее перфектно, ще задоволи напълно своите интереси. Изкуството на рисуване например, само по себе си съществува като част от живота, но човекът е този, който трябва да го усвои за да може да се нарече художник. Но не е ли всяко изкуство съчетание от други изкуства, макар те да изглеждат различни на пръв поглед? Например какво общо има изкуството на художника с изкуството на физика?


Погледнати от по-висша перспектива обаче, съвсем не изглеждат отделни. Изкуството да бъдеш баскетболист не е ли съчетание от изкуствата на тичане, скачане, координация, дрибъл, стрелба, подаване, анализиране, отборна игра и бързи решения? Изкуството да рисуваш не се ли състои от изкуствата на боравене с четки, използването на правилните бои, стабилна ръка, креативност, въображение за ъгъл на светлината и др.? Всяко едно изкуство може да се раздроби на безкрайно други по-прости изкуства. Животът тогава, е това изкуство, което бивайки раздробено създава всички по-прости изкуства познати за всяка индивидуалност. Животът е изкуството, което съдържа всички съществуващи изкуства. Но тъй като казахме, че личността усвоява и употребява някое изкуство само когато има интерес към него, то тогава създаването на Вселената също ли е проявяване на някакъв тип изкуство, базирано на даден интерес, отвъд всички познати за нас изкуства?

В случай, че решите да споделите нашата статия, ще ви помолим да прикачите името ни "Mind Transcended" като източник. 
Благодарим ви, че отделихте времето да прочетете статията ни!
Powered by Blogger.