20 ПРИЗНАКА НА ЗРЯЛОСТ

August 07, 2019

Менталната зрялост се проявява в различен период от живота на всеки отделен човек зависимост от неговия житейски опит и наученото от него. А ето и 20 признака за зрялост:

1. Споделяш добрия си късмет с другите.

2. Малките приказки вече не те вълнуват.

3. Способен си на състрадание и прошка към себе си и другите.

4. Изпитваш радост вместо завист в успехите на други.

5. Разбираш, че щастието ти не зависи от останалите, а изцяло от теб самия.

6. Знаеш, че винаги има място за научаване на нещо ново и подобрение.

7. По отворен си.

8. Не съдиш останалите без основателна причина.

9. Слушаш повече и говориш по-малко.


10. Уважаваш различията.

11. По-спокоен и помирен си, отколкото отчаян и ирационален.

12. Благодарен си вместо да се оплакваш.

14. Поемаш отговорност за последствията от действия си вместо да обвиняваш останалите.

15. Способен си да правиш саможертва за доброто на останалите без да таиш възмущение.

16. Понякога предпочиташ да запазиш тишина вместо да влизаш в безсмислен спор.

17. Нямаш проблеми с това да се смееш на себе си.

18.  Приемаш и обичаш себе си без да имаш нужда от някой, който да те "допълва".

19. Не се привързваш към материалните си притежания.


20. Имаш добри обноски и мислиш преди да действаш.


В случай, че решите да споделите нашата статия, ще ви помолим да прикачите името ни "Mind Transcended" като източник. 
Благодарим ви, че отделихте времето да прочетете статията ни!
Powered by Blogger.