СЪЩЕСТВУВА ЛИ ИСТИНСКА СВОБОДНА ВОЛЯ?

July 16, 2019

Идеята за свободна воля произлиза от живота. Ако човек не е жив, той не би могъл да има каквато и да било идея. Животът е съвкупност от способността да възприемаме физическия свят - изображения, вкусове, миризми, усещания и звуци, както и от способността ни да реагираме и да действаме спрямо тях. В тези рамки се намира примитивният човек действащ спрямо ирационалните си усещания и емоции.

РАЗУМЪТ Е СВОБОДА

Индивидът живеещ като слуга на физическата част от себе си е не по-различен от животното живеещо да съхранява тялото си и да запазва вида си. Животното следователно, е неспособно да мисли извън границите на своите нужди и удоволствия. Всяка идея представлява съвкупност от мисли, a идеята определя действието - всяко наше действие, преди да се превърне в такова, е било само идея в ума ни.


Когато мислите ни биват стимулирани и определяни от света около нас, то идеята за свободна воля не би могла да съществува, при положение, че случващото се извън нас определя какво се случва вътре в нас. Свободната воля представлява човешката способност да създава мисли различни от тези, към които нашето примитивно Аз се стреми когато бъде стимулирано от външния свят. Човекът способен да мисли върху неща извън идеите за оцеляване, потомство, удоволствие и надмощие е разумен и следователно е много по-свободен човек, тъй като не оставя света около него да определя неговите идеи, действия и цели в живота. Колкото по-голям капацитет на разума има даден човек, толкова по-свободен е той. 

СЪЩЕСТВУВА ЛИ ИСТИНСКА СВОБОДА?

Следователно от една гледна точка разумният човек е този, който има свободна воля поради факта, че се ръководи от способността си да мисли рационално, или с други думи - да не превръща първата мисъл изкочила в ума му поради емоции или нужди, в действие, а да размишлява върху ситуацията и последствията от действията му и да вземе решение спрямо резултата. От казаното дотук установяваме по естествен път, че свободната воля представлява способността на човек да създава идеи извън границите на емоциите и физическите нужди, както и да взима адекватно решение базирано на рационализъм. От друга гледна точка, дори и най-разумният човек няма свободна воля, а подобно на примитивният човек, е поставен в определени граници извън които не може да мисли. Както животното не може да мисли извън границите на своите физически нужди и емоции, така и разумният човек не може да мисли извън границите на битието. Човек може да знае всичко за света, но това знание винаги ще има граници. Дори и разумният човек не може да мисли относно това, което не съществува. Може ли човек да си представи и да мисли за нещо, което никога не е виждал и не е чувал?


Тоест дори и да имаме знанието да мислим върху цялото битие, ние не можем да мислим или да си представяме нещо извън него - ограничени сме в рамките на съществуващата ни Вселена. Не можем да си представим Вселена с различни закони, с друг тип организми които вместо разум и тяло, да имат съвсем различна конституция. Също така ние можем да мислим относно летенето на птиците, но не можем да реализираме тази мисъл в действие за нас, защото сме ограничени от гравитацията. Законите на самата физическа Вселена са граници, които ограничават свободната воля на човек. Да бъдеш напълно свободен означава да имаш способността да създадеш идея без никакви граници и да можеш да я осъществиш като действие във физическата реалност. Следователно от тази гледна точка, свободната воля става невъзможна, а от нашата човешка гледна точка свободната воля представлява възможността да изпълниш дълга си, тоест да се превърнеш в най-добрата версия на себе си.

В случай, че решите да споделите нашата статия, ще ви помолим да прикачите името ни "Mind Transcended" като източник.
Благодарим ви, че отделихте времето да прочетете статията ни!
Powered by Blogger.