МИСТЕРИЯТА НА ФИЛОСОФСКИЯ КАМЪК


Философският камък (lapis philosophorum) е бил най-висшата цел на алхимията. Счита се, че с неговата помощ човек би могъл да превърне живака в злато или сребро. Под термина "живак" разбираме вродения живот във всяко едно нещо, а златото и среброто, като най-перфектните и красиви метали, са символични на най-перфектната и красива форма на живот.

Да превърнеш живакът на камъка в злато например, означава да манифестираш неговият потенциал да бъде диамант в реалност, или с други думи най-перфектната си форма на съществуване. Да превърнеш човешкия живак в злато означава да превърнеш човека в най-висшата му форма на съществуване, или с други думи да го превърнеш в Бог в сравнение с "тварите" на физическия свят. Този процес на работа с живакa във всяко едно нещо, така че да бъде превърнато в най-добрата си форма се нарича "трансмутация". Според тази доктрина живакът е сътворителят на четирите свята, в които съществува живот - минерален, растителен, животински и човешки, както и животът извън материалния свят. 


КАКВО Е ЖИВАКЪТ?

Живакът е продукт на това, което алхимиците наричат "Шамайим", преведено в библията като "Рай", познато в херметизма като "Огнените Води", в индуизма като "Чит", а в ервейската Кабала като сефирата "Кетер". Херметизмът използва най-лесната за разбиране аналогия за източникa на живака. Наречени "Огнените Води", те представляват началната субстанция, в която всички противоположности са обединени в едно цяло (светлината и мракът) без чийто контраст не би могло да съществува нищо, са обединени в тази субстанция - това е и причината тя да бъде илюстрирана като "Огнени Води" - обединението на противоположностите. В алхимията тази субстанция е също нарична и "prima materia", което ознъчава "първичната материя", от която е започнало битието и се смята за олицетворение на божествената природа. Prima materia, или Шамайим, се смята за най-висшето място, което живакът (животът) може да достигне. Сътворението според алхимията е започнало когато тази първична субстанция е била разделена и първите противоположности били създадени. Огънят, като най-висшият елемент аналогичен на волята, е олицетворение на най-висшият свят, познат като "Ацилут" в Кабалата. Водата (заедно със Земята) са олицетворение на физическия свят, който е противоположен на Ацилут, наречен в Асия в Кабалата. Тъй като и физическият и висшият свят са проявление на prima materia, или с други думи - на един и същ източник, то те са двете страни на една и съща монета, това е и причината физическият свят да бъде считан като огледално отражение на небесния - отражението показва същия обект, но в обърнато положение. 


ВЕЛИКОТО ДЕЛО

Взаимодействието на Огъня (небесният свят) и Водата (физическият свят) пораждат "живакът", или живота във Вселената. Обяснено по друг начин, материята съществуваща във физическия свят е одудохтоврена със съзнание от небесния свят. Живакът е интелект, който съдържа потенциала в себе си да бъде всичко. Алхимията илюстрира превръщането на живака (интелекта) в злато (бог) като застанал пред 7 стъпала символизиращи 7-те етапа през които трябва да премине. Първото стъпало е минералът, след което са растението, животното, човекът, ангелът и така до "Бог". Последните 2 етапа на еволюцията, след "Хомо сапиенс", продължават в небесния свят. Превръщането на живака в Бог, аналогично на завръщането в Рая, става чрез "философския камък". Създаването на този камък е наречен magnum opus, преведено като "Великото Дело", като се използва първичната субстанция (prima materia). Тоест философският камък представлява усвоеното изкуство на трансмутация, а неговото придобиване става чрез различните човешки умения като знание, въображение, разум, съзерцание и сетивно възприятие, чрез които човекът се превръща в това, което мистиците наричат Йоги, идващо от "Йога", преведено като "Обединение" (да бъдеш едно с всичко).

В случай, че решите да споделите нашата статия, ще ви помолим да прикачите името ни "Mind Transcended" като източник. 
Благодарим ви, че отделихте времето да прочетете статията ни!
Powered by Blogger.